Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 5 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

Loại tài liệu : Lần download: 5 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi giới thiệu đến bạn đọc thư viện Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động : Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự định tuyển dụng lao động Tên đơn vị:, bên cạnh đó Địa chỉ:, ngoài ra Điện thoại:, cho biết thêm Cơ quan chủ quản:, cho biết thêm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh phúc----------------------- , ý nữa , ngày, nói thêm tháng, bên cạnh đó 5 , ngoài ra BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……, thêm nữa Kính gửi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP, ý nữa Số TT Nội dung Lao động Số LĐ đã qua huấn luyện Ghi chú Tổng số LĐ Trong ấy nữ một hai 3 4 năm sáu I Tổng số lao

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

Tên đơn vị:...................
Địa chỉ:........................
Điện thoại:...................
Cơ quan chủ quản:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

----------------------- 

.........., ngày........ tháng........năm .......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……...

Kính gửi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công

                                                                     Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP......

Số TT

Nội dung

Lao động

Số LĐ đã qua đào tạo

Ghi chú

 

 

Tổng số LĐ

Trong đó nữ

1

2

3

4

5

6

I

Tổng số lao động có mặt vào ..../...../.....

 

 

 

 

II

Số lao động tăng, giảm trong năm ........

 

 

 

 

1

Số lao động tăng trong kỳ

 

 

 

 

2

Số lao động giảm trong kỳ

 

 

 

 

III

Số lao động có mặt vào ..../...../.....

 

 

 

 

 

Số lao động có giao kết hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Trong đó hình thức hợp đồng lao động

 

 

 

 

1

Không xác định thời hạn

 

 

 

 

2

Xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng

 

 

 

 

3

Thời hạn dưới 12 tháng

 

 

 

 

IV

Dự kiến tuyển lao động của năm.........

 

 

 

 

1

Tổng số lao động dự kiến tuyển

 

 

 

 

2

Hình thức tuyển

 

 

 

 

a

Tự tuyển

 

 

 

 

b

Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Cột số 5: Ghi rõ số lao động đã qua đào tạo trong tổng số lao động đã thống kê tại cột 3.

Tải tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí