Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tài liệu yahoo toàn tập

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.46 M
  • Lần download: 27 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tài liệu yahoo toàn tập
  • Tài liệu yahoo toàn tập
  • Tài liệu yahoo toàn tập
  • Tài liệu yahoo toàn tập
  • Tài liệu yahoo toàn tập

Tài liệu yahoo toàn tập

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.46 M Lần download: 27 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc tài liệu Tài liệu yahoo toàn tập : http://vinasofts, kế tiếp là ws/forums YAHOO! Toaøntaäp created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip@yahoo, cho biết thêm com, ngoài ra vn Homepage: http://lbvmvtechip, thêm nữa t60host, cho biết thêm com/home/ Mục lục C hư ơng I: Yahoo! M essenger, nói thêm là 3 một, nói thêm là G i ớithi ệu , ngoài ra 3 hai, tiếp theo là C ác đi ểm m ớitrong phi ên bản Yahoo! M essenger 8, cho biết thêm 0 , nói thêm 3 3, kế tiếp là D ow

Đây là quyển tài liệu hướng dẫn cụ thể, toàn bộ về yahoo cho các bạn sử dụng yahoo. 1 số lưu ý quan trọng

Tải tài liệu Tài liệu yahoo toàn tập miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tài liệu yahoo toàn tập của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

YAHOO
!
Toaøn
taäp
created by Longhorn-vista
Mc
lục
Chương I:Yahoo!M essenger....................................................................................................................... 3
1.Giớithiệu ...................................................................................................................................... 3
2.Các điểm m ớitrong phiên bản Yahoo!M essenger8.0 ........................................................................ 3
3.Dow nload và càiđặtYahoo! Messenger............................................................................................ 3
4.Tạo m ộtID m ớiđể chattrong Yahoo!M essenger.............................................................................. 3
5.Login vào Yahoo!M essengerđể chat................................................................................................ 5
6.Các thành phần giao diện của Yahoo!M essenger............................................................................... 5
7.Q uản lý danh sách chat.................................................................................................................. 7
8.Xem thông tin về bạn chat.............................................................................................................. 8
9.Hiệu chỉnh thông tin cá nhân và thông tin bạn chat........................................................................... 8
10.Thanh trạng thái.......................................................................................................................... 9
11.Giao diện và các thành phần trong cửa sổ chat...............................................................................11
12.Làm quen vớiPlugin trong Yahoo!M essenger8..............................................................................11
13.Các plugin được hỗ trợ trong của sổ chat.......................................................................................12
14.M ộtsố thủ thuậtkhichatvớiYahoo!M essenger.............................................................................13
Chương II:Yahoo!M ail..............................................................................................................................19
1.Đăng ký m ộtđịa chỉYahoo!M ailm iễn phí........................................................................................19
2.Nhận m ailtừ Yahoo!Thư ...............................................................................................................20
3.Gửim ailtừ Yahoo!Thư..................................................................................................................22
4.Các tuỳ chọn Yahoo!M ail...............................................................................................................22
5.M ộtsố thủ thuậtvớiYahoo!M ail.....................................................................................................22
Chương III: Yahoo! 3600 ............................................................................................................................25
Bn quyn thuc vVinasofts.ws
Chương I: Yahoo! Messenger
1. Giớithiệu
Yahoo!M essengerlà m ộtchương trình chatđược Yahoo hỗ trợ cho những Yahoo!ID của Yahoo.Bạn có thể dễ
dàng vào chatbởiđịa chỉEm ailYahoo có sẵn hoặc tạo m ộtYahoo!ID m ới.Yahoo!M essengerxứng đáng vớitên
gọicủa nó (xứ giả,ngườiđưa tin)vớichức năng truyền tảithông điệp nhanh,truyền tảitập tin vớidung lượng
lớn.Vớiphiên bản 6.x trở lên,bạn có thể chia sẻ hình ảnh của m ình vớibạn bè và ngườithân.Vớiphiên bản
Yahoo! Messenger 7.x trở lên.Bạn còn có thể tạo cho m ình m ộtphòng chatriêng và m ờim ọingườivào phòng
chatcủa m ình.Yahoo!M essengerhỗ trợ bạn m ộthộp thư điện tử có dung lượng 1GB,bạn có thể nhận m ailtrên
W eb Yahoo rấtnhanh chóng.Yahoo!M essengergiúp bạn tìm kiếm bạn bè trên Internetrấtdễ dàng và nhanh
chóng,bạn có thể làm quen vớibấtkỳ aivà Yahoo!M essengersẽ giúp bạn tìm được ngườitheo yêu cầu của bạn.
Yahoo!M essengerhỗ trợ Voice Chatvà W ebcam ,bạn có thể nghe được giọng nóivà hình ảnh đốiphương qua
Yahoo!M essenger.Bạn m uốn làm quen vớibạn bè trên Internethãy trang bịcho m ình m ộtm áy tính vớiM odem
56k(hoặc cao hơn),Sound Card,Speaker,M icrophone,Cam era và chỉcần tạo m ộtAccountYahoo Free.
2. Các điểm m ớitrong phiên bản Yahoo!M essenger8.0
a. Cho phép bạn chattrực tiếp vớingườidùng tàikhoản M SN,Hotm ailhay SBCGlobalkhông cần chương
trình Live M essenger(M SN M essenger)của M icrosoft.Bạn có thể đưa các tàikhoản đó vào danh sách
của m ình (nhập đầy đủ địa chỉem ail,VD: myname@hotmail.com)
b.
c.
Tìm kiếm nguyên câu văn trong cửa số thoại.Bạn đưa chuộtđến câu văn nào thìcáikính lúp sẽ hiển thị
ở câu văn đó.Yahoo!Search sẽ tìm những câu văn giống (hay gần giống)giúp bạn.
Cac thẻ M usic,Calendar,Sports,Answ er,LaunchCast,W eather,… được chuyển thành các plugin.Bạn
tuỳ chọn các plugin này theo sở thích hay
dưới).
phóng to thu nhỏ rấttiện (phần này sẽ được m ình nóithêm
3. D ow nload càiđặtYahoo!M essenger
a.
b.
Bạn có thể m ua Yahoo!M essengertrên các đĩa phần m ềm có bán ở các cửa hàng tin học.
c.
Sau khidow nload Yahoo!M essenger,bạn cho chạy file *.exe để bắtđầu càiđặtYahoo!M essenger.
4. Tạo m ộtID m ớiđể chattrong Yahoo!M essenger
a.
Bạn chạy Yahoo!M essengervà nhấn chuộtvào dòng chữ “Geta new
m àn hình Registersẽ hiện lên.
Yahoo!ID” dướikhung đăng nhập,
longhorn-vista
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí