Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

99 khoảnh khắc đời người

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.65 M
  • Lần download: 77 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 99 khoảnh khắc đời người
  • 99 khoảnh khắc đời người
  • 99 khoảnh khắc đời người
  • 99 khoảnh khắc đời người
  • 99 khoảnh khắc đời người

99 khoảnh khắc đời người

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.65 M Lần download: 77 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện 99 khoảnh khắc đời người : 99 Khoảnh Khắc Đời Ngƣời ZHANG ZI WEN Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan, cho biết thêm net ZHANG ZI WEN 99 Khoảnh Khắc Đời Ngƣời Chào mừng những bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan, tiếp theo là net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ, bên cạnh đó MỤC LỤC Lời nói đầu I- Màn khai mạc hai, ý nữa Khoảnh khắc phát hiện mình lớn lên trông xấu xí 3, bên cạnh đó Khoảnh khắc phát hiện mình ngu độn 4- Khoảnh khắc tự cảm thấy tốt đẹp 5- Khoảnh khắc tính tình bồng bột ko chuyên 6- Khoảnh khắc chọn định khoa, ngành học 7- Khoảnh khắc thành tích học tập giảm sút 8- Khoảnh khắc hỏng thi 9- Khoảnh khắc sa vào lƣới tình 10-

Tổng hợp 99 khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mà con người phải trải qua, có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn nhưng nếu con người có thể khống chế và điều khiển cảm xúc trong khoảnh khắc đó thì tâm hồn sẽ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, để khi trở về với cát bụi con người không phải hối tiếc.

Tải tài liệu 99 khoảnh khắc đời người miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 99 khoảnh khắc đời người của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

99 Khonh Khắc Đời Ngƣời
ZHANG ZI WEN
ZHANG
ZI
WEN
99
Khonh
Khắc
Đời
Ngƣời
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Lời nói đầu
I- Màn mở đầu
2. Khonh khắc phát hiện mình lớn lên trông xấu xí
3. Khonh khắc phát hiện mình ngu đần
4- Khonh khc tcm thy tốt đẹp
5- Khonh khắc tâm tính xốc nổi không chuyên
6- Khonh khc chọn định khoa, ngành học
7- Khonh khắc thành tích học tp giảm sút
8- Khonh khc hng thi
9- Khonh khắc sa vào lƣới tình
10- Khonh khc chọn định bạn đời
11- Khonh khc thất tình
12- Khonh khc cử hành hôn lễ
13- Khonh khc trở thành cha mẹ
14- Khonh khắc phát hiện con cái không xứng đáng
15- Khonh khắc hôn nhân tan vỡ
16-Khonh khắc hôn nhân tan vỡ
17- Khonh khắc đi lại với ngƣời xa l
To Ebook: Nguyn Kim V
Ngun truyn: vnthuquan.net
99 Khonh Khắc Đời Ngƣời
ZHANG ZI WEN
18- Khonh khắc đi lại với đồng nghip
19- Khonh khắc đi lại với lãnh đạo trc tiếp
20- Khonh khắc đi lại với ngƣời địa vthp
21- Khonh khắc đi lại với danh nhân quyền thế
22- Khonh khắc đi lại với ngƣời tính tình không hợp với mình
23- Khonh khc cm thấy không biết giao tiếp
24- Khonh khc cn nhvả ngƣời khác
25- Khonh khắc cùng chạm cc
26- Khonh khc xu hổ ngƣợng ngùng
27- Khonh khắc vô cớ nghi ngờ ngƣời khác
28- Khonh khc cm thấy không thể hợp tác với ngƣời khác
29- Khonh khc chỉ trích ngƣời khác
30- Khonh khắc nhìn thấy đồng nghip tht bi
31- Khonh khắc đem thất vọng đến cho ngƣời khác
32- Khonh khc thất tín với ngƣời khác
33 Khonh khắc Ƣớc Mơ viễn Vông
34- Khonh khc chmuốn thành công và có lợi ngay
35- Khonh khắc lý tƣởng xung đột vi hin thc
36- Khonh khắc cá tính trái ngƣợc với hoàn cảnh
37- Khonh khc cnh tranh với ngƣời khác
38- Khonh khc mo him tiến th
39- Khonh khc cn phi thy sinh
40- Khonh khc bnhng việc ngoài bổn phận làm xáo trộn
41- Khonh khc bnhng vic vn vặt bao vây
42- Khonh khc do dự không dám quyết định
To Ebook: Nguyn Kim V
Ngun truyn: vnthuquan.net
99 Khonh Khắc Đời Ngƣời
ZHANG ZI WEN
43- Khonh khc cchp với thiên kiến
44- Khonh khc cn phi phục tùng trái với lƣơng tâm
45- Khonh khắc sinh ra tƣ tƣởng ngại khó khăn
46- Khonh khắc sinh ra tƣ tƣởng uoi
47- Khonh khắc sinh ra tâm lý nhút nhát
48- Khonh khắc sinh ra tâm lý ỷ li
49- Khonh khc xut hiện hành vi tự tƣ tự li
50- Khonh khắc theo đòi ăn chơi kịp thi
51- Khonh khc bị phê bình khiển trách
52- Khonh khc gp bt hạnh ngoài ý muốn
53- Khonh khắc đau ốm liên miên
54- Khonh khc tht nghip
55- Khonh khc bị bãi miễn chc v
56- Khonh khắc sa ngã
57.Khong khcm thấy cô lập không đƣợc vin tr
58. Khonh khc bị ngƣời khác mƣu toan
59. Khonh khc bản thân ở vào hoàn cảnh ác liệt
60. Khonh khc bbạn bè thân thích rung b
61. Khonh khc gp tht bi
62. Khonh khc nảy sinh ý nghĩ trả thù
63. Khonh khc blỡ cơ hội
64. Khonh khc cm thy bkth
65. Khonh khắc sáng tạo thành quả không đƣợc tha nhn
66. Khonh khc gp phải ngƣời khác từ chi
67. Khonh khc gp phải vu cáo hãm hại
To Ebook: Nguyn Kim V
Ngun truyn: vnthuquan.net

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí