Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Mẫu đơn đăng ký

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 1 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Mẫu đơn đăng ký

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.14 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Mẫu đơn đăng ký : Mẫu 01: Đơn đăng ký tham gia của những hộ (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - ct 135 5 200, ngoài ra Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã, ý nữa Tôi là: , thêm nữa , sinh 5 , cho biết thêm là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ) Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp), bên cạnh đó , xã, bên cạnh đó , huyện, tiếp theo là tỉnh, bên cạnh đó Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch 5 , nói thêm từ nguồn hỗ trợ của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135; Sau khi được hướng dẫn về nội dung h

Tải tài liệu Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Mẫu đơn đăng ký miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Mẫu đơn đăng ký của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mẫu 01: Đơn đăng ký tham gia của các hộ
(Kèm theo Thông số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
đơn đăng ký tham gia thc hin d án h tr phát trin sn xut - ct 135
năm 200...
Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã......
Tôi là: ......., sinh năm ........... là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ)
Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)....., xã........., huyện......tỉnh......
Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm .....
từ
nguồn hỗ trợ của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135;
Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia
cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực
hiện như sau:
(ghi c thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn)
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa
phương trong quá trình thực hiện các nội dung đã đăng ký.
(tên xã), ngày ….. tháng.......năm.......
Xác nhận của thôn
(Ký, h tên)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí