Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.03 M
  • Lần download: 18 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy
  • Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy
  • Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy
  • Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy
  • Luyện đọc Tiếng Anh qua tác phẩm văn học Lev - Tolstoy
Script
LEV TOLSTOYSHORT STORYThe Coffee-House of SuratIn the town of Surat, in India, was a coffee-house where many travellersand foreigners from all parts of the world met and conversed.One day a learned Persian theologian visited this coffee-house. Hewas a man who had spent his life studying the nature of the Deity,and reading and writing books upon the subject. He had thought,read, and written so much about God, that eventually he lost hiswits, became quite confused, and ceased even to believe in theexistence of a God. The Shah, hearing of this, had banished himfrom Persia.After having argued all his life about the First Cause, thisunfortunate theologian had ended by quite perplexing himself, andinstead of understanding that he had lost his own reason, he beganto think that there was no higher Reason controlling the universe.This man had an African slave who followed him everywhere. When thetheologian entered the coffee-house, the slave remained outside, near the door, sitting on a stone i
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí