Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:0.15 M
 • Lần download: 1 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.15 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

11CHƯƠNG 4b:THÔNG TIN THÍCH HỢP CHOVIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁCQUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (tt)2MỤC TIÊU• - Nắm được kỹ thuật phân tích thông tin để giúp doanhnghiệp ra được các quyết định ngắn hạn: quyết định vềtiếp tục hay ngừng sản xuất một bộ phận kinh doanhthua lỗ, quyết định sản xuất hay mua ngoài, quyết địnhbán bán thành phẩm hay tiếp tục sản xuất, quyết địnhtrong điều kiện giới hạn• - Hiểu biết kỹ thuật phân tích giúp doanh nghiệp trongviệc ra quyết định về giá.• - Có đủ khả nămg tham gia vào việc thẩm định dự ánđầu tư dài hạn thông qua các kỹ thuật đánh giá dự ánđầu tư dài hạn. 3I. THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH NGAÉN HAÏN• I- Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn• 1- Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định• 2- Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định• II- Các quyết định về giá• 1- Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giábán sản phẩm• 2- Các phương pháp định giá bán• III- Thông tin của kế toán quản trị với việc ra quyết địnhđầu tư dài

MINH HỌA
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí