Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn - Mẫu đơn đăng ký

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.13 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn - Mẫu đơn đăng ký miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn - Mẫu đơn đăng ký của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn - Mẫu đơn đăng ký
Script
Phụ lục II(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc..........., ngày tháng nămĐơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêuchuẩn(Áp dụng cho giống nhập khẩu)Kính gửi : (Ghi tên tổ chức chứng nhận chất lượng)1. Tên tổ chức/cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng:Địa chỉ:Điện thoại: Fax: E-mail:2. Nội dung đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn:Tên loài và giống cây trồng:Cấp giống:Mã hiệu lô giống:Đăng ký chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn:Xuất xứ lô giống:Thời gian thu hoạch (nếu có):Khối lượng lô giống (kg):Tờ khai hải quan số: Cấp tại: Ngày tháng nămChúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về chứng nhận chất lượng giốngcây trồng phù hợp tiêu chuẩn và trả phí dịch vụ chứng nhận theo hợp đồng.Đại diện tổ chức/cá nhân đăng ký(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí