Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 45 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.14 M Lần download: 45 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ : Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ

Tải tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292
Đề
thi
trc
nghim
môn
KINH
T
VĨ
Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292
ĐỀ
S
1
1.1
Câu 1: GDP danh nghĩa năm 1997 6000 t. GDP danh nghĩa năm 1998
6500 t. Ch s giá năm 1997 120. Ch s giá năm 1998 125. T l tăng
trưởng năm 1998 :
a.
8,33%
b.
4%
c.
4,5%
d.
10%
1.2
Câu 2 :Khi nn kinh tế đang lm phát cao nên :
a.
gim lượng cung tin, tang lãi sut
b.
gim chi ngân sách và tăng thuế
c.
a và b đều đúng
d.
a và b đều sai
1.3
Câu 3 : Cho biết t l tin mt so vơi tin gi ngân hàng 60%, t l d tr
ngân hàng so vi tin gi ngân hàng 20%. Ngân hàng trung ương bán ra 5
t đồng trái phiếu s làm cho khi tin t :
a.
tăng thêm 5 tỷ đồng
b.
gim bt 5 tỷ đồng
c.
gim bt 10 tỷ đồng
d.
tăng thêm 10 tỷ đồng
1.4
Câu 4 : Sn phm trung gian sn phm cui cùng khác nhau :
a.
Mc đích sdng
b.
Thi giantiêu th
c.
Độ bn trong quá trình sdng
d.
C3 câu đều đúng
1.5
Câu 5 : Ngân hàng trung ương th làm thay đổi cung ni t bng cách :
a.
Mua hoc bán trái phiếu chính ph
b.
Mua hoc bán ngoi t
c.
a và b đều đúng
d.
a và b đều sai
Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292
1.6
Câu 6 : Thành phn nào sau đây thuc lc lượng lao động :
a.
hc sinh trường trung hc chuyên nghip
b.
người ni tr
c.
bộ đội xut ngũ
d.
sinh viên năm cui
1.7
Câu 7 : Nhng hot động nào sau đay ca ngân hàng trung ương s làm tăng
cơ s tin t ( tin mnh ) :
a.
bán ngoi ttrênthtrường ngoi hi
b.
cho các ngân hàng thương mi vay
c.
htldtrbt buoc đối vi các ngân hàng thương mi
d.
tăng lãi sut chiết khu
1.8
Câu 8 : Nhng yếu t nào sau đây th dn đến thâm ht cán cân mu dch
( cán cân thương mi ) ca 1 nước :
e.
đồng ni txung giá so vi ngoi t
a.
sgia tăng ca đau tư trc tiếp nước ngoài
b.
thu nhp ca các nước đối tác mu dch chyếu tăng
c.
c3 câu đều sai
1.9
Câu 9 : Nhng yếu t nào sau đây nh hưởng đến tng cung dài hn :
a.
thu nhp quc gia tăng
b.
xut khu tăng
c.
lương tăng
d.
đổi mi công ngh
1.10
Câu 10 : Nhng trường hp nào sau đây th to ra áp lc lm phát :
a.
cán cân thanh toán thng dư trong 1 thi gian dài
b.
giá ca các nguyên liu nhp khu chyếu gia tăng nhiu
c.
mt phn ln các thâm ht ngân sách được tài trbi ngân hàng trung
ương
d.
c3 câu đều đúng
1.11
Câu 11 : GDP thc GDP danh nghĩa ca mt năm bng nhau nếu :
a.
tllm phát ca năm hin hành bang tllam phát ca năm trước
b.
tllm phát ca năm hin hanh bang tllam phát ca năm goc
c.
chso giá ca năm hin hành bng chsgiá ca năm trước
d.
chsgiá ca năm hin hành bng chsgiá ca năm gc

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí