Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.09 M
  • Lần download: 16 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi kết thúc học phần môn  Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Đề thi kết thúc học phần môn  Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Đề thi kết thúc học phần môn  Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.09 M Lần download: 16 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM : Trang 1/3 - Mã đề thi 483 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA TOÁN THỐNG KÊ ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Thời gian làm bài: 75 phút Mã đề thi 483 Họ và tên :, nói thêm là Ngày sinh :, tiếp theo là MSSV :, ý nữa Lớp :, nói thêm là STT : ………, thêm nữa THÍ SINH CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG RỒI ĐÁNH DẤU CHÉO (X) VÀO BẢNG TRẢ LỜI : một hai 3 4 năm sáu bảy 8 9 10 11 12 13 14 ĐIỂM A B C D PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho những tụ hợp sau đây W1 = {(a, b, c, d) / b – c = 3}, W2 = {(a, b

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tải tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TRƯỜNG ĐẠI HC KINH TTPHCM
KHOA TOÁN THNG KÊ
ĐỀ THI KT THÚC HOC PHN K37
MÔN: ĐẠI STUYN TÍNH
Thi gian làm bài: 75 phút
đề thi 483
Hvà tên :......................................................................
Ngày sinh :..............................MSSV :..........................
CHKÝ GT1
CHKÝ GT2
Lp
:..................................... STT : ………...................
THÍ SINH CHN ĐÁP ÁN ĐÚNG RI ĐÁNH DU CHÉO (X) VÀO BNG TRLI :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ĐIM
A
B
C
D

PHN TRC NGHIM
Câu 1: Cho các tp hp sau đây
W1 = {(a, b, c, d) / b – c = 3}, W2 = {(a, b, c, d) / a = b + c}, W3 = {(a, b, c, d) / a = 0, b = d}
Trường hp nào, các tp hp là không gian con ca 4
A. W1 , W2 , W3
B. W2 , W3
C. W1 , W2
D. W1 , W3
Câu 2: Cho hphương trình tuyến tính AX = B (I) và hphương trình tuyến tính thun nht liên kết
AX = 0 (II). Chn mnh đề đúng
A. H(I) có nghim thì (II) có vô snghim
B. Tp nghim ca h(I) là không gian con thì B = 0
C. H(II) có nghim duy nht thì h(I) có nghim
D. H(II) có vô snghim thì h(I) có nghim
Câu 3: Cho hphương trình thun nht
x
2x
x
x
+
+
+
+
4y
7y
5y
2y
+
+
+
+
2z
3z
3z
mz
+
+
+
t
4t
t
5t
=
=
=
=
0
0
0
0
vi m là tham sthc. Không gian nghim ca hnày có schiu là ln nht khi
A. m 0
B. m = 1
C. m 1
D. m = 0
Câu 4: Cho A là ma trn vuông cp 4 có hng là 3. Chn mnh đề sai
A. det(A) = 0
B. Không gian con sinh bi hcác vectơ dòng ca A là không gian con ca 3
C. Hvectơ dòng ca ma trn A là hvectơ phthuc tuyến tính
D. Trong hvectơ ct ca A có mt ct là thp tuyến tính ca các ct còn li.
Câu 5: Cho hvectơ U = {u1 = (2,1,3,0), u2 = (1,1,4,1), u3 = (0,0,0,0)}. Gi L(U) là không gian vectơ
con sinh bi hU. Chn mnh đề sai
A. L(U) \ {u3} không phi là mt không gian vectơ
B. Các vectơ ca L(U) đều là thp tuyến tính ca u1, u2
C. Vectơ u4 = (1,2,1, 1) L(U).
D. dim L(U) = 2
Câu 6: Gi M là mt ma trn vuông cp 3. Đặt
Trang 1/3 - Mã đề thi 483
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
A = 1,
2
3 6
B = 4, C = 7
5 8
1 0
Nếu M.A = 0và M.B = 1thì
0 0
0
A. M.C = 0
1
1
B. M.C = 1
0
1
C. M.C = 2
0
9
D. M.C = 10
11
Câu 7: Cho L = {X = (mx , 2mx + 3 + m) / x } 2 vi m là tham sthc. Vi giá trnào ca m
thì L là mt không gian con ca 2
A. m = 3
B. Không có m
C. m = 3
D. m = 0
Câu 8: Cho U và V là hai không gian con ca không gian 4 . Tp hp nào sau đây là không gian con
ca 4
A. U V
B. U \ {0}
C. U V
D. U \ V
Câu 9: Cho A là mt ma trn vuông cp 4 có det(A) = 2. Gi A* là ma trn phhp ca ma trn A thì
A. det(2A*) = 128
B. det(2A*) = 16
C. det(2A*) = 4
D. Cba câu trên đều sai
Câu 10: Cho A là ma trn vuông cp n tha điu kin A2 – 3A + I = 0 (I là ma trn đơn vcp n). Khi đó
A. A-1 = 3I – A B. A-1 = A – 3I C. A-1 = A D. A-1 = – A
Câu 11: Nếu A là ma trn vuông cp 3 và det(A) = 10 thì ta có det(3A-1) là
A. 9/10
B. 3/10
C. 1/30
D. 27/10
Câu 12: Cho V là không gian con ca 3 và dimV = 1. Mnh nào sau đây là sai
A. V có vô scơ s
B. Mi hvéctơ con ca V đều phthuc tuyến tính
C. Mi véc tơ bt kkhác 0 ca V đều to thành cơ sca V
D. Hai véc tơ bt kkhác 0 ca V đều to thành hvectơ phthuc tuyến tính
Câu 13: GisA và B là các ma trn vuông cp n tha mãn B.A = 0 và A 0, B 0 (0 là ma trn
không). Khi đó
A. A và B đều suy biến.
C. (A.B)2 = 0
B. B2A2 = 0
D. Cba câu trên đều đúng
Câu 14: Cho hvectơ S = {(3,m,3), (3,0,9), (3,3,3)} (vi m là tham sthc). HS là hvectơ phthuc
tuyến tính khi và chkhi
A. m = 3
B. m = 9
C. m = 3
D. m = 9
-----------------------------------------------

PHN TLUN
1
Bài 1: Cho A = 3
4
1
1
6
1
2
3
7
7
3
4
11
10
a)
Tìm hng ca A.
b)
Tính định thc ca A
Trang 2/3 - Mã đề thi 483
Bài 2: Trong mô hình Input – Output m, cho ma trn hsố đầu vào:
0,1
A = 0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
a)
Cho sn lượng ca ngành 2, ngành 3 ln lượt là 100, 100 và yêu cu ca ngành mở đối vi ngành
b)
2 là 50. Tìm sn lượng ca ngành 1.
Tìm sn lượng ca 3 ngành, biết yêu cu ca ngành mở đối vi 3 ngành là D = (11,38,17).
Trang 3/3 - Mã đề thi 483

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí