Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Những giá trị sống cho tuổi trẻ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.45 M
  • Lần download: 213 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Những giá trị sống cho tuổi trẻ
  • Những giá trị sống cho tuổi trẻ
  • Những giá trị sống cho tuổi trẻ
  • Những giá trị sống cho tuổi trẻ
  • Những giá trị sống cho tuổi trẻ

Những giá trị sống cho tuổi trẻ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.45 M Lần download: 213 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn tài liệu Những giá trị sống cho tuổi trẻ : 1 hai Chương trình Giáo dục những Giá trị Sống là đối tác của những nhà giáo dục trên toàn cầu, nói thêm là Chương trình này được UNESCO, Ủy ban UNICEF của Tây Ban Nha và Hiệp hội Hành tinh hỗ trợ với sự tham khảo quan điểm từ Ban Giáo dục của UNICEF (New York), tiếp theo là Bản quyền ©2000 Living Values: An Educational Program, Inc, ý nữa International Coordinating Office 866 UN Plaza, Suite 436 New York, NY 10017 USA lv@livingvalue, kế tiếp là net Lần phát hành này được mở rộng từ phiên bản gốc Các Hoạt động Giá trị dành cho Thanh niên 15 - 18 tuổi trong Bộ sách Giáo dục những Giá trị Sống Các hoạt động Giá trị cho Tuổi Trẻ, ấn bản 5 2000 Đây

Những giá trị sống cho tuổi trẻ gồm 12 bài học giá trị về các chủ đề Hòa bình, Tôn trọng, Yêu thương, Khoan dung, Trung thực, Khiêm tốn, Hợp tác, Hạnh phúc, Trách nhiệm, Giản dị, Tự do và Đòan kết.
Các chủ đề được trình bày dễ hiểu với những phân tích, diễn giải rõ ràng theo trình tự logic: mục đích của chủ đề, những hoạt động được tổ chức và cuối cùng là phần thảo luận. Từng chủ đề còn đưa ra các tình huống, các bài tập thiết thực nhằm thực hành và áp dụng.
Ngoài ra, phần cuối của cuốn sách còn có 10 phụ lục về một số chủ đề; mỗi phụ lục là một câu chuyện, một ví dụ minh họa, một trò chơi trắc nghiệm theo các thẻ tình huống sát thực với chủ đề được đề cập hoặc các bài tập thư giãn, tập trung…

Tải tài liệu Những giá trị sống cho tuổi trẻ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Những giá trị sống cho tuổi trẻ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1
Chương trình Giáo dc các Giá trSng là đối tác ca các nhà giáo dc trên toàn cu.
Chương trình này được UNESCO, y ban UNICEF ca Tây Ban Nha và Hip hi Hành tinh htr
vi stham kho ý kiến tBan Giáo dc ca UNICEF (New York).
Bn quyn ©2000 Living Values: An Educational Program, Inc.
International Coordinating Office
866 UN Plaza, Suite 436
New York, NY 10017 USA
lv@livingvalue.net
Ln xut bn này được mrng tphiên bn gc Các Hot động Giá trdành cho Thanh niên
15 - 18 tui trong Bsách Giáo dc các Giá trSng
Các hot động Giá trcho Tui Tr, n bn năm 2000
Đây là cun sách gc vi mc đích giáo dc ly Giá trlàm nn tng
Tác gigimi bn quyn. Không mt phn nào trong sách này được tái bn, được lưu trtrong h
thng sao lc hay được chuyn nhượng dưới bt chình thc hay phương tin nào mà không được
người gibn quyn cho phép trước. Mi yêu cu xin liên h: vietnam@livingvalues.net
Hãy ti thăm trang web Giá trSng :
www.giatricuocsong.org
Chương trình Giáo dc các Giá trSng (LVEP) ng dng nhng kthut, knăng rt đơn gin
nhưng mang tính chuyên môn cao, bao gm knăng lng nghe tích cc, nhng câu hi theo dng
đóng - m, và cách tho lun tìm ra hướng gii quyết. Ngoài ra, chương trình còn sdng phương
pháp hc tích cc dành cho sinh viên, hc sinh, mà nhng phương pháp này thường mt nhiu thi
gian để giáo viên hc cách truyn đạt sao cho hiu qu. Vì vy, chương trình đề nghcác giáo viên
sdng tài liu nên được tp hun vi nhng chuyên gia gii, chính thc ca LVEP. Hin nay,
chương trình được tp hun ging dy hoàn toàn min phí Vit Nam. Để được nhng chương
trình hướng dn vcác giá trsng, xin liên hVăn phòng chính ca LVEP theo địa chsau:
649/36/34 Đin Biên Ph(F9A Cư xá Tân Cng), Phường 25, Qun Bình Thnh, Tp. HChí Minh
Đin thoi: 08 3 899 1627 (liên hchTrish, chSen hoc anh Tùng)
Hoc địa chemail: vietnam@livingvalues.net để biết thêm thông tin vlch sp xếp tp hun
2
Nhng
Giá
Tr
Sng
cho
tui
tr
Do Diane Tillman son tho và phát trin
Vi các hot động bsung ca
Myrn Balgrave
Linda Heppenstall
Sabine Levy
Ruth Liddle
Marcia Maria Lins de Medeiros
Kristan Mouat
Natalie Ncube
Pilar Quera Colomina
Trish Summerfield
Eleanor Viegas
Và các nhà giáo dc khác trên thế gii
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí