Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

TOEFL Grammar

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.15 M
  • Lần download: 22 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • TOEFL Grammar
  • TOEFL Grammar
  • TOEFL Grammar
  • TOEFL Grammar
  • TOEFL Grammar

TOEFL Grammar

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.15 M Lần download: 22 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến các bạn tài liệu TOEFL Grammar : + +1, bên cạnh đó Chñ ng÷ (subject) β β một, ngoài ra một Danh tõ ®Õm ®−îc vμ kh«ng ®Õm ®−îc, nói thêm β β một, nói thêm là hai Qu¸n tõ a (an) vμ the β β một, bên cạnh đó 3 C¸ch sö dông Other vμ another, tiếp theo là β β một, ngoài ra 4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few β β một, ý nữa năm Së h÷u c¸ch β β một, bên cạnh đó sáu Some, any + +2, tiếp theo là §éng tõ ( verb) β β hai, tiếp theo là một HiÖn t¹i (present) ® ®2, bên cạnh đó một, nói thêm một HiÖn t¹i ®¬n gi¶n (simple present) ® ®2, ý nữa một, kế tiếp là hai HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive) ® ®2, cho biết thêm một, kế tiếp là 3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoμn thμnh) ® ®2, bên cạnh đó một, ý nữa 4 HiÖn t¹i hoμn thμnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive) β β hai, nói thêm là hai Qu¸ khø ( Past) ® ®2, thêm nữa hai, bên cạnh đó một Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past) ® ®2, ngoài ra hai, nói thêm là hai Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive), nói thêm là ® ®2

Gồm ngữ pháp về từ, động từ ,trợ động từ và các thì trong tiếng anh dùng để học toefl , rất đơn giản ,dễ hiểu và dễ nhớ.

Tải tài liệu TOEFL Grammar miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu TOEFL Grammar của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí