Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Toán rời rạc

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:2.27 M
 • Lần download: 14 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
 • Toán rời rạc
 • Toán rời rạc
 • Toán rời rạc
 • Toán rời rạc
 • Toán rời rạc

Toán rời rạc

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.27 M Lần download: 14 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến các bạn thư viện Toán rời rạc : Gv : Ph Gv : Ph Gv : Ph Gv : Phạ ạ ạ ạm Ph m Ph m Ph m Phú ú ú úc Th c Th c Th c Thị ị ị ịnh nh nh nh Cho (X;≤) là 1 tập có thứ tự, A⊂X -Phần tử x∈X là 1 chận dưới của A ∀a∈A ta có x ≤ a, bên cạnh đó -Chận dưới lớn nhất (nếu có) của A là phần tử lớn nhất trong tập tất cả những chận dưới của A, ký hiệu là inf(A), kế tiếp là -Phần tử x∈X là 1 chận trên của A ∀a∈A ta có a ≤ x, bên cạnh đó -Chận trên nhỏ nhất (nếu có) của A là phần tử nhỏ nhất trong tập tất cả những chận trên của A, ký hiệu là sup(A) Cho (X;≤) là 1 tập có thứ tự, A⊂X -Phần tử x∈X là 1 chận dưới của A ∀a∈A ta có x ≤ a, cho biết thêm -Chận dưới lớn nhất (nếu có) của A là phầ

Cho (X;≤) là một tập có thứ tự, A⊂X -Phần tử x∈X là một chận dưới của A ∀a∈A ta có x ≤ a. -Chận dưới lớn nhất (nếu có) của A là phần tử lớn nhất trong tập tất cả các chận dưới của A, ký hiệu là inf(A). -Phần tử x∈X là một chận trên của A ∀a∈A ta có a ≤ x. -Chận trên nhỏ nhất (nếu có) của A là phần tử nhỏ nhất trong tập tất cả các chận trên của A, ký hiệu là sup(A)

Tải tài liệu Toán rời rạc miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Toán rời rạc của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí