Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.04 M
  • Lần download: 55 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp
  • 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp
  • 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp
  • 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp
  • 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp

100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.04 M Lần download: 55 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến bạn đọc thư viện 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp : www, bên cạnh đó Beenvn, ý nữa com 100 điều thương buôn trẻ cần biết Thegioiwebsite, bên cạnh đó net - Đối với thương buôn trẻ thì việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp có lẽ ko “đáng sợ” bằng quá trình điều hành, quản lý sao cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bảo đảm được mức doanh thu và lợi nhuận như dự trù ban đầu, nói thêm là Số lượng những doanh nghiệp trụ vững được sau quãng thời gian 2-3 5 đầu có lẽ chỉ chiếm 1 tỷ lệ rất nhỏ trong số những doanh nghiệp được khai sinh, bên cạnh đó Có vô số lý do khách quan lẫn chủ quan khiến cho 1 thương buôn buộc phải đóng công môn ty, nói thêm Tuy nhiên, với tư cách 1 chủ doanh nghiệp trẻ, bạn hoàn toàn có thể phòng tránh nhữn

100 điều đúc kết dành cho các nhà doanh nhân trẻ

Tải tài liệu 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 100 điều doanh nhân trẻ cần biết để phát triển sự nghiệp của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

www.Beenvn.com
100 điu doanh nhân tr cn biết
Thegioiwebsite.net - Đối vi doanh nhân tr thì vic thành lp công ty l không
đáng s bng quá trình điu hành, qun sao cho công ty phát trin n định, đảm
bo được mc doanh thu li nhun như d tính ban đầu. S lượng các doanh nghip
tr vng được sau quãng thi gian 2-3 năm đầu l ch chiếm mt t l rt nh trong s
các doanh nghip được khai sinh. s nguyên nhân khách quan ln ch quan khiến
mt doanh nhân buc phi đóng ca công ty. Tuy nhiên, vi tư cách mt ch doanh
nghip tr, bn hoàn toàn th phòng tránh nhng tác động xu t phía th trường
bng các chiến lược khôn khéo, thông minh phù hp vi tình trng thc tế ca công ty
mình. Thegioiwebsite.net xin gii thiu bcm nang dành cho doanh nhân tr- 100 điu
doanh nhân tr cn biết .
100 điu doanh nhân tr cn biết (Phn 1)
Tác gi:Minh An
Dưới đây là 100 bí quyết mà bn nên
quan tâm nhm ti ưu hóa các hot động
kinh doanh công ty còn non trca
mình.
PHN 1: MRNG HOT ĐỘNG
KINH DOANH
1. Vươn ra thế gii
Bn có mun công ty ca mình vươn ti
thtrường toàn cu? Nếu có, bn phi
nm vng các yếu tsau:
-
Nghiên cu và phác tho các kế hoch xut khu ca bn.
-
Biết rõ bn mun đi đâu và cgng phi đến được nơi đó.
-
Son tho tng bước hành động cthvà giám sát chúng mt cách cht ch.
-
Kim chế cái tôi cá nhân ca bn và đừng để vin cnh thtrường toàn cu thi
phng cái tôi cá nhân ca bn để từ đó có thkéo theo nhng quyết định sai lm.
www.Beenvn.com
-
Nếu tình hình đang quá khó khăn và có nhiu vướng mc, bn đừng cgng hp lý
hoá nó, mà hãy tin tưởng vào bn thân và hành động thn trng da trên sthay đổi
ca thc tế.
-
Đối xvi mi người theo cách mà bn thân bn mun được đối x.
-
Thiết lp các mi quan hcá nhân vi squan tâm, chu đáo, lch s, chuyên nghip
và có lp trường kiên định.
-
Hãy lên kế hoch ti thiu ba năm cho hot động thâm nhp thtrường thế gii. Vic
này đòi hi thi gian, tính kiên nhn và kiến thc tng hp.
-
Trong thtrường toàn cu, hãy biết tiếp nhn các “n s”.
2. Tìm kiếm các ngun tài chính b sung
Bn có thsdng các khon tin tiết kim hay tin vay mượn tbn bè, người thân để
khi skinh doanh, nhưng bn sbsung vn kinh doanh tcác ngun tài chính nào khi
công ty tăng trưởng? Nếu bn chva có mt trên thương trường chưa đầy 3 năm, hay
bn không có gì để cm c, thế chp, bn sthy rng không phi nơi nào cũng sn sàng
trgiúp tài chính cho công ty bn. Mc dù vy nhưng bn vn có nhng phương cách
khác. Hãy thquan tâm ti ba ngun tài chính sau để huy động vn cho kế hoch m
rng kinh doanh ca bn:
-
Quay tr li vi nhng bn người thân đã tng giúp đỡ bn. Nếu khon
vay đầu tiên ca bn chưa được chính thc hoá, hãy thc hin vic đó vào lúc này
bng cách son tho các văn bn vay nvi nhng điu khon thanh toán và lãi sut
tin vay rõ ràng.
-
Tìm ti các ngun tr giúp ca chính ph: Nhiu chdoanh nghip đã nhn được
các khon tin htrtài chính, chyếu là các khon vay nh, tcác cơ quan, tchc
phát trin kinh doanh trc thuc chính ph.
-
Trao đổi vi các nhà cung cp ca bn. Mt bin pháp khác để được ngun tài
chính phc vkế hoch mrng kinh doanh ca bn là tiếp cn các nhà cung cp
nguyên vt liu, sn phm, dch vụ đầu vào ca bn để được phép vay tin trchm
vi mc lãi sut hp lý.
3. Bn nên m mt địa đim kinh doanh khác?
Đây có thkhông phi là la chn tt nht khi bn mrng kinh doanh, song đó là nhng
gì mà các chdoanh nghip thường nghĩ ti trước tiên khi htrin khai kế hoch thâm
nhp thtrường mi. Hãy quan tâm ti 6 yếu tsau, nếu vic mthêm địa đim mi là
quyết định ca bn:
www.Beenvn.com
-
Đảm bo rng bn đang duy trì được mc li nhun n định, đồng thi công ty vn
giữ được tc độ tăng trưởng đều đặn trong vòng vài năm gn đây.
-
Xem xét các xu hướng, ckinh tế và tiêu dùng, nhm tìm ra nhng con đường ít tr
ngi nht để có thva đạt được mc li nhun mi, song vn duy trì nhp độ phát
trin hin ti.
-
Đảm bo rng hthng hành chính cùng đội ngũ cán bqun lý ca công ty bn là
mt tp thhot động hiu quvà có năng lc chuyên môn cao - bn scn ti họ để
đưa đim kinh doanh mi đi vào hot động.
-
Chun bmt bn kế hoch kinh doanh cthvà hoàn chnh cho địa đim mi.
-
Xác định xem bn sđược các ngun tài chính bsung từ đâu và bn snhn nó
như thế nào.
-
La chn địa đim mi trên cơ snhng yếu tthích hp nht cho hot động kinh
doanh hin ti ca bn, chkhông phi da vào túi tin ca bn.
4. Nhượng quyn Cơ hi kinh doanh
Bn đã bao gichú ý ti hình thc kinh doanh nhượng quyn (franchise) hay cơ hi kinh
doanh (business opportunity) chưa? Câu hi quan trng nht mà bn cn trli lúc này
là: liu hot động kinh doanh ca bn có tháp dng phương thc kinh doanh nhượng
quyn để mt người nào đó schu trách nhim điu hành (nhn nhượng quyn), hay liu
bn có mt sn phm/dch vụ đã được tiêu chun hoá và mt người nào đó có thbán li
nhiu ln (cơ hi kinh doanh). Trong khi bn có thnghĩ rng vic mrng kinh doanh
sẽ đòi hi phi có nhiu vn hơn, phi tuyn dng thêm nhân viên, mua sm thiết bb
sung, thuê văn phòng, nhà xưởng mi... nhưng trên thc tế, bn hoàn toàn có ththu v
nhiu li nhun và ít ri ro hơn, nếu bn đồng ý để mt công ty ln có năng lc sn xut
đội ngũ bán hàng chuyên nghip giúp bn thc hin nhng công vic này.
5. Nhm ti các th trường khác như thế nào?
Nếu bn dự định bán sn phm cho gii tr, hãy bt đầu tiếp thti các sinh viên đại hc.
Nếu bn mun bán sn phm cho các bà mẹ đang đi làm, sn phm ca bn có thphát
huy hiu quả đối vi ccác bà mni trợ ở nhà chbng mt vài sa đổi. Mt chiến lược
khác là sdng các sn phm/dch vbán lđịnh hướng (retail-oriented) và sau đó áp
dng hình thc bán buôn. Ví d, mt công ty thc phm chuyên vbánh ngt, bánh
nướng và các món ăn nhtráng ming có thliên hvi các tim bánh ngt địa phương
để bán buôn sn phm ca mình. Mc dù mc giá bn bán cho các tim bánh có ththp
hơn giá bán lthông thường (bi vì các tim bánh cn chiết khu để thu li nhun),
nhưng bù li, bn sbán được nhiu sn phm hơn và to ra mt chu ktin mt n định
hơn.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí