Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.12 M
  • Lần download: 1 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.12 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)(Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________ _______________________________________________________(Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị)Về việc xét khen thưởng ......................................____________________________Ngày.......tháng ......năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị)đã họp dưới sự chủ trì của ( họ và tên, chức danh người chủ trì).- Thành phần dự họp:1. ( họ và tên, chức danh)........................................................ ;2. ..................................................................................;3. .................................................................................. Thư ký;- Nội dung họp:..............................

MINH HỌA
  • Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
  • Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí