Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Báo cáo tài chính công ty REE

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Báo cáo tài chính công ty REE

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Báo cáo tài chính công ty REE miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Báo cáo tài chính công ty REE của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REEBÁO CÁO TÀI CHÍNHQUÝ I NĂM 2006NHÓM CÔNG TY REE Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE (Mẫu CBTT-03)364 Cộng Hoà, Tân Bình, TP.HCMTại thời điểm 31/03/2006 (Đơn vị tính: đồng)STT Số dư đầu năm Số cuối kỳI Tài sản ngắn hạn 321,079,839,877 350,097,292,0471 Tiền và các khỏan tương đương tiền 160,736,049,931 131,181,702,0862 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7,030,000,000 7,030,000,0003 Các khoản phải thu 52,610,330,796 170,764,563,2454 Hàng tồn kho 100,703,459,150 41,121,026,7165 Tài sản ngắn hạn khác - -II Tài sản dài hạn 456,140,316,079 517,326,572,6871 Các khỏan phải thu dài hạn - -2 Tài sản cố định 57,606,994,176 63,762,638,269- Nguyên giá TSCĐ hữu hình 43,948,492,152 32,249,852,853- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình (24,145,065,091) (16,569,834,668)- Nguyên giáTSCĐ vô hình 3,264,576,000 3,264,576,000- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - -- Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 34,538,991,115 44,818,044,0843 Bất động sản đầu tư 185,619,940,588 184,267,791

MINH HỌA
  • Báo cáo tài chính công ty REE
  • Báo cáo tài chính công ty REE
  • Báo cáo tài chính công ty REE
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí