Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:1.08 M
 • Lần download: 1 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
 • Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB
 • Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB
 • Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB
 • Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB
 • Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB

Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.08 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn thư viện Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB : Đồ án tốt nghiệp một Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB Đồ án tốt nghiệp hai Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic MỤC LỤC Giới thiệu , bên cạnh đó một PHẦN I :Phân tích hệ thống chương trình QLKS, tiếp theo là hai I, cho biết thêm Phân tích đánh giá hiện trạng , nói thêm là 3 I, bên cạnh đó một, nói thêm là Khảo sát hiện trạng

Chương trình Quản Lý Khách Sạn được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic theo mô hình Server/Client là chương trình thực hiện một số công việc về vấn đề quản lý của khách sạn như quản lý về phòng, quản lý về dịch vụ, quản lý khách đăng ký và thuê phòng… với CSDL sử dụng là Microsoft Access.

Tải tài liệu Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng VB của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Đồ án tt nghip
1
Xây
dựng
chương trình
QLKS
theo
hình Server/Client bằng
VB
Xây dng chương trình QLKS theo hình Server/Client bng Visual Basic
Đồ án tt nghip
2
MC LC
Gii thiu
..................................................................................................1
PHN I
:Phân tích hthng chương trình QLKS....................................2
I.Phân tích đánh giá hin trng..........................................................................3
I.1.Kho sát hin trng ..................................................................................3
I.2.Mc tiêu xây dng chương trình QLKS ...................................................4
I.3.Đặc tbài tn...........................................................................................5
I.4.Mô hình qun lý.......................................................................................7
I.5.Qui trình qun lý .....................................................................................8
II.Mô hình hóa dliu ....................................................................................10
II.1.Mô hình quan nim dliu...................................................................10
II.2.Mô hình tchc dliu .......................................................................16
II.3.Mô hình vt lý dliu ..........................................................................17
III.Mô hình hóa xlýthông tin .......................................................................22
III.1.Mô hình thông lượng...........................................................................22
III.2.Mô hình quan nim xlý.....................................................................23
III.3.Mô hình tchc xlý .........................................................................26
III.4.Mô hình vt lý xlý............................................................................30
III.4.1 Hthng các đơn vtchc xlý.............................................30
III.4.2 Thiết kế IPO CHART...............................................................31
PHN II
:NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.............................................36
I.Gii thiu các nét chính ca ngôn ngVISUAL BASIC...........................36
II.Mô hình client – server............................................................................37
III.Mt sgiao din – mã lnh (code) chính trong chương trình..................45
PHN III
:Kết lun – hướng phát trin....................................................61
PHN IV
:Mt sbiu mu in ca chương trình .....................................62
Xây dng chương trình QLKS theo hình Server/Client bng Visual Basic
T
Đồ án tt nghip
3
Li gii thiu
rong nhng năm gn đây, du lch là mt trong nhng ngành có tc độ tăng
trưởng cao nht cnước. Rt nhiu khách sn được phát trin, đổi mi liên tc
và nhanh chóng theo đà phát trin ca xã hi cvqui mô và cht lượng.
Hin nay, các Khách sn phi trc tiếp tiếp nhn và qun lý mt khi lượng
rt ln và thường xuyên các loi khách, kèm theo đó là hàng lot các loi dch v
phát sinh đa dng ca khách, do đó công vic qun lý hot động kinh doanh khách
sn là ngày càng ln và phc tp hơn.
Hơn na, công tác qun lý không chqun lý
vcon smà thông qua nó phi rút ra được mt cách nhanh chóng tình hình biến
động ca thtrường, nhu cu người tiêu dùng, khnăng đáp ng… để từ đó định
hướng, lp kế hoch cho công vic kinh doanh. Đây là kho dliu rt ln, không th
lưu trvà xlý mt cách thcông như trước đây mà cn phi tin hc h, cth
xây dng mt chương trình tin hc để qun lý thng nht và tn din hot động kinh
doanh ca khách sn.
Chương trình Qun Lý Khách Sn được viết bng ngôn ngVisual Basic
theo mô hình Server/Client là chương trình thc hin mt scông vic vvn đề
qun lý ca khách sn như qun lý vphòng, qun lý vdch v, qun lý khách đăng
ký và thuê phòng… vi CSDL sdng là Microsoft Access.
Nhstn tâm theo sát hướng dn ca thy Nguyn Hu Trng, trong bước
đầu em đã nghiên cu và vn dng kiến thc đã hc để xây dng được chương trình
qun lý đáp ng tương đối mt scác yêu cu đặt ra như trên. Tuy nhiên do kiến
thc còn hn chế nên chương trình chc chn không tránh khi các thiếu sót, vì vy
em rt mong được sgóp ý nhc nhca các thy cô và ca các bn để có thtng
bước xây dng chương trình ngày càng hn thin và hiu quhơn.
Em xin chân thành cm ơn các Thy Cô và Khoa đã to diu kin cho chúng
em hn tt đề tài này.
PHN I : PHÂN TÍCH & THIT K H THNG
CHƯƠNG TRÌNH QUN KHÁCH SN
Có nhiu phương pháp phân tích và thiết kế hthng thông tin hin đại.
đây em chn phương pháp MERISE.
MERISE được dch là “Các phương pháp để tp hp các ý tưởng không cn c
gng” viết tc tcm tMethode pour Rassembler les Idees Sans Effort.
Đặc trưng ca phương pháp MERISE là xem xét, tách bit dliu và x
đảm bo tính khách quan trong quá trình phân tích và cung cp đầy đủ các mô hình
Xây dng chương trình QLKS theo hình Server/Client bng Visual Basic

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí