Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:5.55 M
  • Lần download: 34 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:5.55 M Lần download: 34 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc thư viện Giáo trình nguyên lý hệ điều hành : ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH Mà MÔN HỌC: TH338 SỐ ĐVHT: 3 HỌC KÌ: sáu GIẢNG VIÊN: NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ƒ Giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ điều hành và cơ chế hoạt động của hệ điều hành, ngoài ra ƒ Cách giao diện hệ điều hành ƒ Cách ứng dụng những cơ chế trong việc giao diện những hệ điều hành hiện đại II KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT Mức độ đề nghị STT Nội dung kiến thức nền Tiên quyết Vận dụng khái niệm/ mô hình Vận dụng kỹ năng/ phương pháp một Kiến trúc máy tính x III KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT STT Nội dung kiến thức Mức độ đề nghị Hiểu Khái niệm Vận dụng Công thức/ định lý Chứng minh Côn

Một hệ điều hành là một thành phần quan trọng của mọi hệ thông máy tính. Một hệ thống máy tính có thể được chia thành 4 phần : Phần cứng, hệ điều hành,Các chương trình ứng dụng và người dùng

Tải tài liệu Giáo trình nguyên lý hệ điều hành miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình nguyên lý hệ điều hành của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
MÔN:
HỆ ĐIU HÀNH
MÃ MÔN HC:
TH338
SỐ ĐVHT:
3
HC KÌ:
6
GING VIÊN:
NGUYN PHÚ TRƯỜNG
I
MC ĐÍCH YÊU CU
Giúp sinh viên hiu được vai trò ca hệ điu hành và cơ chế hot động ca hệ điu
hành.
Cách thiết kế hệ điu hành
Cách ng dng các cơ chế trong vic thiết kế các hệ điu hành hin đại
II
KIN THC NN CN THIT
Mc độ yêu cu
STT
Ni dung kiến thc nn
Tiên quyết
Vn dng khái
nim/ mô hình
Vn dng knăng/
phương pháp
1
Kiến trúc máy tính
x
III
KIN THC TOÁN CN THIT
STT
Ni dung kiến thc
Mc độ yêu cu
Hiu
Vn dng
Chng minh
Vn dng
Khái
Công thc/
Công thc/
Phương pháp
nim
định lý
định lý
1
Gii thut
x
2
Ngôn ngPascal và C
x
IV
TÓM TT NI DUNG MÔN HC
Mô tcác đim chính yếu ca hệ điu hành
Vai trò và năng lc ca hệ điu hành trong hthng máy tính.
Nhng vn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điu hành cũng như nhng tiếp
cn khác nhau được dùng để phân tích và gii quyết nhng vn đề đó.
Xem xét nhng chiến lược hệ điu hành phbiến và cách chúng tác động đến nhng
dch vca các hệ điu hành hin đại.
V
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT CÁC CHƯƠNG
CHƯƠNG I - TNG QUAN V H ĐIU HÀNH1
I.1 Mc tiêu
I.2 Gii thiu
I.3 Hệ điu hành là gì?
I.4 Hthng mainframe
I.5 Hệ để bàn (Desktop system)
I.6 Hệ đa x
I.7 Hphân tán
I.8 Hthng nhóm (Clustered Systems)
I.9 Hthi thc
I.10 Hxách tay
I.11 Tóm tt
CHƯƠNG II - CU TRÚC H ĐIU HÀNH
II.1 Mc đích
II.2 Gii thiu
II.3 Các thành phn hthng
II.4 Các dch vhệ điu hành
II.5 Li gi hthng
II.6 Các chương trình hthng
II.7 Cu trúc hthng
II.8 Máy o
II.9 Tóm tt
CHƯƠNG III - QUÁ TRÌNH
III.1 Mc đích
III.2 Gii thiu
III.3 Khái nim quá trình
III.4 Lp thi biu quá trình
III.5 Thao tác trên quá trình
III.6 Giao tiếp liên quá trình
III.7 Tóm tt
CHƯƠNG IV - ĐỊNH THI BIU CPU
IV.1 Mc tiêu
IV.2 Gii thiu
IV.3 Các khái nim cơ bn
IV.4 Các tiêu chun định thi
IV.5 Các gii thut định thi
IV.6 Định thi biu đa bx
IV.7 Định thi thi gian thc
IV.8 Đánh giá gii thut
IV.9 Tóm tt
CHƯƠNG V - ĐỒNG B HOÁ QUÁ TRÌNH
V.1 Mc tiêu
V.2 Gii thiu
V.3 Tng quan
V.4 Vn đề vùng tương trc
V.5 Gii pháp
V.6 Các bài toán đồng bhoá nguyên thu
V.7 Tóm tt
CHƯƠNG VI - DEADLOCK
VI.1 Mc đích
VI.2 Gii thiu
VI.3 Mô hình hthng
VI.4 Đặc đim deadlock
VI.5 Các phương pháp xlý deadlock
VI.6 Ngăn chn deadlock
VI.7 Tránh deadlock
VI.8 Phát hin Deadlock
VI.9 Phc hi deadlock
VI.10 Tóm tt
CHƯƠNG VII - QUN B NH
VII.1 Mc đích
VII.2 Gii thiu
VII.3 Đặt vn đề
VII.4 Hoán v
VII.5 Cp phát bnhliên tc
VII.6 Cp phát không liên tc
VII.7 Tóm tt
CHƯƠNG VIII - B NH O
VIII.1 Mc đích
VIII.2 Gii thiu
VIII.3 Kiến thc nn
VIII.4 Phân trang theo yêu cu
VIII.5 Thay thế
trang
VIII.6 Cp phát khung trang
VIII.7 Trì trtoàn hthng
VIII.8 Các vn đề khác
VIII.9 Tóm tt
CHƯƠNG IX - H THNG TP TIN
IX.1 Mc đích
IX.2 Gii thiu
IX.3 Khái nim tp tin
IX.4 Các phương pháp truy xut
IX.5 Cu trúc thư mc
IX.6 Gn hthng tp tin
IX.7 Chia stp tin
IX.8 Bo v
IX.9 Tóm tt
CHƯƠNG X - CÀI ĐẶT H THNG TP TIN
X.1 Mc đích
X.2 Gii thiu
X.3 Cu trúc hthng tp tin
X.4 Cài đặt hthng tp tin
X.5 Cài đặt thư mc
X.6 Các phương pháp cp phát
X.7 Qun lý không gian trng
X.8 Tóm tt
CHƯƠNG XI - QUN H THNG NHP/XUTT
XI.1 Mc đích
XI.2 Gii thiu
XI.3 Các khái nim cơ bn
XI.4 Phn cng nhp/xut
XI.5 Giao din nhp/xut ng dng

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí