Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

570 IELTS academic words-part 8

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.07 M
  • Lần download: 7 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu 570 IELTS academic words-part 8 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 570 IELTS academic words-part 8 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • 570 IELTS academic words-part 8
  • 570 IELTS academic words-part 8
  • 570 IELTS academic words-part 8
  • 570 IELTS academic words-part 8
  • 570 IELTS academic words-part 8
Script
Nhóm 8ðinh Nho Hiệp – ddinhnhohiep@gmail.com - 1 -Abandon: Ngừng làm gì ñóThey abandoned the match because of rain.She abandoned hope of any reconciliation.• abandoned• abandonmentAccompany: ði cùng, ñi theo, hộ tốngWe accompanied her back to her hotel.His wife accompanied him on the trip.I must ask you to accompany me to the police station.• accompaniment• unaccompaniedAccumulation: (~amass, build up) Sự tích luỹ, sự tích tụ, sự góp nhặtDebts began to accumulate.: Các khoản nợ bắt ñầu tích lũyI seem to have accumulated a lot of books.Dust and dirt soon accumulate if a house is not cleaned regularly• accumulateAmbiguous: ða nghĩa (mơ hồ)An ambiguous statement• ambiguity• ambiguously• unambiguous• unambiguouslyAppendix: Phụ lục (ruột thừa)Full details are given in Appendix 3.(He had to have his appendix out (= removed))• appendAppreciate: Hiểu rõ, nhận thức ñúng (các vấn ñề, tình huống)I appreciate that it is a difficult decision for you to make.We didn't fully appreciate that he was se
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí