Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tìm hiểu Marketing

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.95 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tìm hiểu Marketing
  • Tìm hiểu Marketing
  • Tìm hiểu Marketing
  • Tìm hiểu Marketing
  • Tìm hiểu Marketing

Tìm hiểu Marketing

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.95 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Tìm hiểu Marketing : Tìm hiểu Marketing TheGioiEbook, bên cạnh đó com NỘI DUNG CHÍNH Chương một - Những vấn đề căn bản của Makerting • Những khái niệm chủ chốt của kinh doanh • Quản trị kinh doanh • Những định hướng phát triển của kinh doanh Chương hai - Hệ thống Thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing • Khái niệm và những bộ phận cấu thành của 1 hệ thống thông báo Marketing, nói thêm • Hệ thống ghi chép nôi bộ • Hệ thống tình báo Marketing • Hệ thống nghiên cứu Marketing • Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing (MDSS) Chương 3 - Phân tích môi trường Marketing • Các lực lượng chính yếu của môi trường vĩ mô, thêm nữa • Các yếu tố của môi trường vi mô của

Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của Makerting • Những khái niệm cốt lõi của marketing • Quản trị marketing • Những định hướng phát triển của marketing Chương 2 - Hệ thống Thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing • Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin Marketing. • Hệ thống ghi chép nôi bộ • Hệ thống tình báo Marketing • Hệ thống nghiên cứu Marketing • Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing (MDSS)

Tải tài liệu Tìm hiểu Marketing miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tìm hiểu Marketing của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Tìm hiu Marketing
TheGioiEbook.com
NI DUNG CHÍNH
1
Tìm hiu Marketing
TheGioiEbook.com
Chương 1 - Nhng vn đề cơ bn ca Makerting
Nhng khái nim ct lõi ca marketing
nhiu
cách
định
nghĩa
Marketing
khác
nhau.
Marketing
quá
trình
t
chc lc lượng bán hàng nhm bán được nhng hàng hóa do công ty sn
xut ra. Marketing là quá trình qung cáo và bán hàng. Marketing là quá trình
tìm hiu và tha mãn nhu cu ca thtrường. Hay Marketing là làm th
trường, nghiên cu thtrường để tha mãn nó. Chúng ta cũng có thhiu
rng Marketing là các cơ chế kinh tế và xã hi mà các tchc và cá nhân s
dng nhm tha mãn nhu cu và mong mun ca mình thông qua quy trình
trao đổi sn phm trên thtrường.
Theo Philip Kotler thì marketing được hiu như sau: Marketing là mt quá
trình qun lý mang tính xã hi, nhờ đó mà các cá nhân và tp thđược
nhng gì hcn và mong mun thông qua vic to ra, chào bán và trao đổi
nhng sn phm có giá trvi nhng người khác.
Khái nim này ca marketing da trên nhng khái nim ct lõi: nhu cu,
mong mun và yêu cu, sn phm, giá tr, chi phí và shài lòng, trao đổi,
giao dch và các mi
marketing.
quan
h, th
trường,
marketing
nhng người
làm
Nhu cu, mong mun yêu cu
Tư duy marketing bt đầu tnhng nhu cu và mong mun thc tế ca con
người. Người ta cn thc ăn, không khí, nước, qun áo và nơi ở để nương
thân. Ngoài ra người ta còn rt ham mun được nghngơi, hc hành và các
dch vkhác. Hcũng có sự ưa chung nhng mu mã và nhãn hiu cth
ca nhng hàng hoá dch vcơ bn.
Sliu thng kê cho thy, trong mt năm, 249 triu người Mcó thtiêu
dùng hay sdng 67 tqutrng, 2 tcon gà, 5 triu máy sy tóc, 133 t
km hành khách du lch ni địa bng máy bay và hơn 4 triu bài ging ca các
giáo sư đại hc Anh ng. Nhng hàng tiêu dùng và dch vnày đẻ ra yêu cu
phi có hơn 150 triu tn thép, 4 ttn bông vi và nhiu loi tư liu sn
xut khác.
Cn phân bit rõ các khái nim nhu cu, mong mun và yêu cu. Nhu cu
ca con người là mt trng thái cm giác thiếu ht mt sthomãn cơ bn
nào đó. Người ta cn có thc ăn, qun áo, nơi , san toàn, ca ci, squý
trng và mt vài thkhác na để tn ti. Nhng nhu cu này không phi do
xã hi hay nhng người làm marketing to ra. Chúng tn ti như mt b
phn cu thành cơ thcon người và nhân thân con người.
Mong mun là sao ước có được nhng thcthể để thomãn nhng nhu
cu sâu xa hơn đó. Mt người Mcó nhu cu thc ăn và mong mun có có
2
Tìm hiu Marketing
TheGioiEbook.com
món hamburger, có nhu cu vqun áo và mong mun có bộ đồ Pierrre
Cardin, có nhu cu vsquý trng và mun có mt chiếc xe Mercedes.
Trong mt xã hi khác thì nhng nhu cu này li được thomãn theo mt
cách khác: Nhng người thdân Úc thomãn cơn đói ca mình bng chim
cánh ct; Nhu cu vqun áo bng mnh kh; Squý trng bng mt chui
vòng vỏ ốc để đeo c. Mc dù nhu cu ca con người thì ít, nhưng mong
mun ca hthì nhiu. Mong mun ca con người không ngng phát trin và
được định hình bi các lc lượng và định chế xã hi, như nhà th, trường
hc, gia đình và các công ty kinh doanh.
Yêu cu là mong mun có được nhng sn phm cthể được hu thun ca
khnăng và thái độ sn sàng mua chúng. Mong mun trthành yêu cu khi
có sc mua htr. Nhiu người mong mun có mt chiến xe Mercedes,
nhưng chcó mt sít người có khnăng và sn sàng mua kiu xe đó. Vì thế
công ty không nhng phi định lượng xem có bao nhiêu người mong mun có
sn phm ca mình, mà điu quan trng hơn là phi định lượng xem có bao
nhiêu người thc ssn sàng và có khnăng mua nó.
Nhng
đim
khác
bit
nêu
trên
đã
làm
sáng
t
nhng
ý
kiến
phê
bình
thường thy ca nhng người lên án marketing là “nhng người làm
marketing to ra nhu cu” hay “nhng người làm marketing ddmi người
mua nhng thmà hkhông mong mun”. Nhng người làm marketing
không to ra nhu cu, nhu cu đã tn ti trước khi có nhng người làm
marketing. Cùng vi nhng yếu tố ảnh hưởng khác trong xã hi, nhng người
làm marketing có tác động đến nhng mong mun. Hcvũ ý tưởng là chiếc
xe Mercedes sthomãn nhu cu về địa vxã hi ca con người. Tuy nhiên
nhng người làm marketing không to ra nhu cu về địa vxã hi. Htác
động đến yêu cu bng cách làm ra sn phm thích hp, hp dn, va túi
tin và dkiếm cho nhng người tiêu dùng mc tiêu.
Sn phm
Người ta thomãn nhng nhu cu và mong mun ca mình bng hàng hoá
và dch v. Thut ngsn phm ở đây được hiu là chang hoá ln dch v.
Ta định nghĩa sn phm là bt cthgì có thể đem chào bán để thomãn
mt nhu cu hay mong mun. Ý nghĩa quan trng ca sn phm vt cht bt
ngun không phi tvic shu chúng, mà chính là tvic có được nhng
dch vmà chúng đem li. Ta mua mt chiếc xe không phi để ngm nhìn nó
mà vì nó cung ng vn chuyn. Ta mua mt cái bếp không phi để chiêm
ngưỡng mà vì nó đảm bo dch vnu nướng. Vì vy các sn phm vt cht
thc slà nhng phương tin đảm bo phc vchúng ta.
Thc ra thì dch vcòn do nhng yếu tkhác đảm bo, như con người, địa
đim, các hot động, tchc và ý tưởng. Nếu ta cm thy bun thì ta có th
đến mt câu lc bhài kch để xem mt din viên hài biu din, gia nhp câu
lc bộ độc thân (tchc) hay chp nhân triết lý sng khác nhau (ý tưởng). Vì
thế ta ssdng thut ngsn phm để ám chsn phm vt cht, sn
phm dch vvà nhng phương tin khác có khnăng thomãn mt mong
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí