Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.12 M
  • Lần download: 24 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs

13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.12 M Lần download: 24 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn thư viện 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs : www, kế tiếp là Beenvn, bên cạnh đó com www, bên cạnh đó Beenvn, ý nữa com - Download sach mien phi 13 phát ngôn 'bất hủ' của Steve Jobs lúc sinh thời Về cái chết, Steve Jobs quan niệm: Cái chết là phát minh vĩ ñại nhất của sự sống, tiếp theo là Nó là tác nhân thay ñổi đời sống, bên cạnh đó Nó loại bỏ sự cũ kỹ ñể mở ñường cho cái mới , bên cạnh đó Huyền thoại của Apple ñã vĩnh viễn ra ñi ở tuổi 56, đem lại nỗi nhớ tiếc vô biên cho các người yêu công nghệ trên toàn thế giới, cho biết thêm Lúc sinh thời, ông luôn cháy hết mình cho công việc, bên cạnh đó Phương châm sống là ko chờ ñợi ñược biểu thị rõ qua các phát biểu của ông về tất cả những lĩnh vực can hệ ñến công việc, sự sáng tạo hay cái

Những câu nói nổi tiếng của Steven Job lúc sinh thời

Tải tài liệu 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

www.Beenvn.com
13
phát
ngôn
'bt
h'
ca
Steve
Jobs
lúc
sinh
thi
Vcái chết, Steve Jobs quan nim: "Cái chết là phát minh vĩ ñại nht ca ssng. Nó là tác nhân
thay ñổi cuc sng. Nó loi bscũ kỹ ñể mở ñường cho cái mi".
Huyn thoi ca Apple ñã vĩnh vin ra ñi tui 56, mang li ni tiếc nui vô hn cho nhng
người yêu công nghtrên toàn thế gii. Lúc sinh thi, ông luôn "cháy" hết mình cho công vic.
Phương châm "sng là không chờ ñợi" ñược thhin rõ qua nhng phát biu ca ông vtt c
các lĩnh vc liên quan ñến công vic, ssáng to hay cái chết.
1. V máy tính
“Nó hot ñộng theo mt cách thc rt ñơn gin. Chn mt con sbt k, cng li vi mt s
khác và so sánh xem nó có ln hơn sva cng không. Nhưng nếu thc hin ñược mt triu
phép tính như vy trong mt giây thì ñó là ñiu thn k.
2. V s sáng to
"Công vic sáng to không thích hp cho mt nhóm người. Nhiu khi, người ta không biết h
thc smun gì cho ñến khi bn ñưa nó cho hxem".
3. Thu phc người tài
“Anh mun dành cả ñời ñi bán thnước ñường này hay cùng vi tôi thay ñổi cthế gii”.
www.Beenvn.com - Download sach mien phi
www.Beenvn.com
ðây là câu mà Jobs ñã nói ñể thuyết phc John Sculley, khi ñó ñang là Chtch ca Pepsi, v
cùng ñiu hành Apple vi mình. Tuy nhiên, ñáng bun là sau ñó, chính Sculley là người ñẩy ông
ra khi Apple vào năm 1985.
4. V bn thân
“Người duy nht trên thế gii tôi biết ñã làm mt 1/4 tUSD trong mt năm là chính tôi”.
5. V thiết kế
“Tôi có mt câu thn chú - stp trung và tính ñơn gin. ðơn gin thm chí còn khó hơn phc
tp. Bn sphi làm vic ct lc ñể to ra sự ñơn gin, nhưng khi bn ñã làm ñược ñiu ñó, tt c
slà ca bn”.
6. V quan ñim sng
“Trthành mt người giàu có ñể ri sau ñó vào quan tài, ñiu ñó schng có ý nghĩa gì. Vi tôi,
tôi luôn phn ñấu hết sc ñể mi ti trước khi ñi ng, tôi có ththào rng ngày hôm nay mình
ñã làm ñược mt ñiu tuyt vi”.
www.Beenvn.com - Download sach mien phi
www.Beenvn.com
7. V v trí ca ông ti Apple
"Thành công ca Apple không phi là show din ca mt người. Vi tôi, có hai yếu tquan
trng nht làm nên Apple ngày hôm nay. Mt là nhng con người tài năng, nhng con người
luôn sn sàng lng nghe cthế gii, và vc dy nhng con người ñã mt nim tin vào cuc sng.
Thhai chính là nhng con người ñã mt ñi nim tin ñó, nhưng hkhông phi là nhng người
tht bi, hchchưa tìm ñược mt ñội ngũ hướng dn tt và chưa có ñược kế hoch rõ ràng. Tt
cnhng thứ ñó, hstìm thy ở ñây (Apple)".
8. T hào v sn phm ca mình
Khi ñược hi: "Có phi ông nghĩ rng nhng nhà sn xut PC khác không có ñược nim thào
vsn phm ca h?”. Ông ñã trli rng: “Nếu hkhông thào, họ ñã chng thlàm ra nó”.
www.Beenvn.com - Download sach mien phi

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí