Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.40 M
  • Lần download: 9 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.40 M Lần download: 9 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚCCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp:1. Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựngtrên mặt đất theo quy định của

MINH HỌA
  • Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Nghị định số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí