Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

1500 câu test trình độ C tiếng Anh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.84 M
  • Lần download: 112 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

1500 câu test trình độ C tiếng Anh

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.84 M Lần download: 112 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu 1500 câu test trình độ C tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 1500 câu test trình độ C tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TÀI LIỆU1500 câu test trình độ C tiếng Anh TEST 1I. Pronunciation:1. a. country b. fun c. summer d. truth--> d2. a. trouble b. flu c. tooth d. shoe--> a3. a. heart b. turn c. early d. third--> a4. a. song b. one c. long d. gone--> b5. a. fork b. fall c. wrong d. caught--> c6. a. full b. push c. but d. put--> c7. a. deal b. heal c. stealth d. steal--> cII. Find the mistakes:8. At present, I am a student at the Local Technical College, which I am studyingEnglish part-time.a. atb. whichc. am studyingd. English part-time b9. One of the girl who worked in that company died.a. the girlb. whoc. workedd. died a10. This lesson is such long that I have written it for 30 minutes.a. isb. suchc. thatd. have written bIII. Grammar and vocabulary:11. I read in the newspaper that there has just been a ............. against thegovernment in Transylvania.a. relevantb. revoltingc. revolutiond. revolver--> c 12. You have to be rich to send your child to a private school because the feesare .............

MINH HỌA
  • 1500 câu test trình độ C tiếng Anh
  • 1500 câu test trình độ C tiếng Anh
  • 1500 câu test trình độ C tiếng Anh
  • 1500 câu test trình độ C tiếng Anh
  • 1500 câu test trình độ C tiếng Anh
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí