Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Mẫu đơn

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.15 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Mẫu đơn

Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Mẫu đơn

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.15 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Mẫu đơn : Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu 5 (Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng năm 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……………… một, bên cạnh đó Tên doanh nghiệp, cá nhân:……………………………………, bên cạnh đó hai, tiếp theo là Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail………………………… 3, ý nữa Tên giống:, thêm nữa Tên khoa học……………………

Tải tài liệu Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Mẫu đơn miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Mẫu đơn của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
(Ban hành kèm theo Quyết định số
64
/2008/QĐ-BNN
ngày 23
tháng
5
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………
1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................
2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………
3. Tên giống:............................................
Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………….
4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống
Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:……………..
Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………….
5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):
- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu ch yếu):
Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m2):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy
định./.
Ngày tháng năm 200…..
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)
(*Cá nhân phải xác nhận của địa phương)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí