Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.08 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.08 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Forbidden Words217905Many words and expressions are viewed as ‘taboo’, such as those used todescribe sex, our bodies and their functions, and those used to insult otherpeople. This book provides a fascinating insight into taboo language and itsrole in everyday life. It looks at the ways we use language to be polite orimpolite, politically correct or offensive, depending on whether we are‘sweet talking’, ‘straight talking’ or being deliberately rude. Using a rangeof colourful examples, it shows how we use language playfully and figura-tively in order to swear, to insult, and also to be politically correct, and whatour motivations are for doing so. It goes on to examine the differencesbetween institutionalized censorship and the ways individuals censor theirown language. Lively and revealing, Forbidden Words will fascinate anyonewho is interested in how and why we use and avoid taboos in dailyconversation.KE I T H AL L A N is Reader in Linguistics and Convenor of the LinguisticsProgram a

MINH HỌA
  • Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring
  • Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring
  • Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring
  • Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring
  • Forbidden-Words-Taboo-and-the-Censoring
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí