Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.26 M
  • Lần download: 46 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học

Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.26 M Lần download: 46 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người tài liệu Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học : 1 Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt C«ng nghiÖp -------------o0o------------ §Ò thi Hệ : §¹i häc H×nh thøc: Thi viết Thêi gian: 90 phót M«n thi : to¸n cao cÊp hai ®Ò sè: 09 Câu 1(3đ): a, ngoài ra Xét sự tụ hợp của chuỗi số: một 3 năm hai ) 3 ( n n n b, tiếp theo là Tìm miền tụ hợp của chuỗi hàm: 0 ! n n n x , bên cạnh đó Từ kết quả trên có nhận xét gì về giới hạn ! lim n xn n Câu 2(3đ): một, bên cạnh đó Đổi thứ tự lấy tích phân trong tích phân sau: một 0 ) , ( e ey dx y x f dy hai, cho biết thêm Tính I = dxdydz y x ) ( hai hai giả dụ là nửa dưới của hình cầu tâm O (0,0,0), bán kính r Câu 3(3đ): Tính những tích phân đường loại 2 sau: a) I = xdy ydx AB sin sin trong ấy AB là đ

Đề Thi Toán Cao Cấp 2 dành cho sinh viên hệ Đại Học

Tải tài liệu Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí