Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.26 M
  • Lần download: 46 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học
  • Đề Thi Toán Cao Cấp 2 - Đại Học
Script
1Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËtC«ng nghiÖp-------------o0o------------§Ò thi Hệ : §¹i häcH×nh thøc: Thi viếtThêi gian: 90 phótM«n thi : to¸n cao cÊp 2®Ò sè: 09Câu 1(3đ):a. Xét sự hội tụ của chuỗi số:1 352 )3(n nnb. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:0!nnnx . Từ kết quả trên có nhận xét gì về giớihạn!limnxnnCâu 2(3đ):1.Đổi thứ tự lấy tích phân trong tích phân sau:10),(eeydxyxfdy2. Tính I = dxdydzyx )( 22 nếu là nửa dưới của hình cầu tâm O (0,0,0),bán kính rCâu 3(3đ):Tính các tích phân đường loại hai sau:a) I = xdyydxABsinsin trong đó AB là đoạn thẳng nối các điểmA(0, )và B( ,0 )b) J = dyyxdxyxL)()( 2222 trong đó L là đường y = 2 - x2 với 0 ≤ x ≤ 4Câu 4(1đ):Tính tích phân mặt loại hai:Sdxdyz2 trong đó S là phía ngoài mặt cầu tâm A(1,2,3) bán kính 1Duyệt Hà nội ngày 27 tháng 11 năm 2009********************************* 2*********************************Đáp ánCâu 1(3đ):a. So sánh với chuỗi1 352 )(n nn=1 371n n)1 371n nlà chuỗi hội tụVậy chuỗi đã cho hội tụb. Xét0!nnnxlimnnuu1 = 0 Miền hội tụ:
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí