Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.97 M
  • Lần download: 12 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic

Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.97 M Lần download: 12 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic : Đồ án tốt nghiệp www, thêm nữa khotrithuc, cho biết thêm com một - một -Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic MỤC LỤC Giới thiệu , cho biết thêm một PHẦN I :Phân tích hệ thống chƣơng trình QLKS , bên cạnh đó hai I, bên cạnh đó Phân tích đánh giá hiện trạng , ngoài ra 3 I, nói thêm là một, ý nữa Khảo sát hiện trạng, bên cạnh đó 3 I, bên cạnh đó hai, tiếp theo là Mục tiêu xây dựng chƣơng trình QLKS

MỤC LỤC Giới thiệu 1 PHẦN I :Phân tích hệ thống chương trình QLKS 2 I.Phân tích đánh giá hiện trạng 3 I.1.Khảo sát hiện trạng 3 I.2.Mục tiêu xây dựng chương trình QLKS 4 I.3.Đặc tả bài toán 5 I.4.Mô hình quản lý 7 I.5.Qui trình quản lý 8 II.Mô hình hóa dữ liệu 10 II.1.Mô hình quan niệm dữ liệu 10 II.2.Mô hình tổ chức dữ liệu 16 II.3.Mô hình vật lý dữ liệu 17 III.Mô hình hóa xử lýthông tin 22 III.1.Mô hình thông lượng 22 III.2.Mô hình quan niệm xử lý 23 III.3.Mô hình tổ chức xử lý 26 III.4.Mô hình vật lý xử lý 30 III.4.1 Hệ thống các đơn vị tổ chức xử lý 30 III.4.2 Thiết kế IPO CHART 31 PHẦN II :NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 36 I.Giới thiệu các nét chính của ngôn ngữ VISUAL BASIC 36 II.Mô hình client – server 37 III.Một số giao diện – mã lệnh (code) chính trong chương trình 45 PHẦN III :Kết luận – hướng phát triển 61 PHẦN IV :Một số biểu mẫu in của chương trình 62

Tải tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí