Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

IELTS Speaking topics with answers

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 305 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

IELTS Speaking topics with answers

Loại tài liệu : Lần download: 305 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc thư viện IELTS Speaking topics with answers : IELTS Speaking topics with answers Nếu những bạn đang có nhu cầu và muốn ôn thi IELTS hiệu quả, việc sẵn sàng trước những bài thi IELTS nói và tập luyện sẽ mang lại cho những bạn các hiệu quả tích cực, ngoài ra Mời những bạn tham khảo tài liệu IELTS speaking topics with answers, với đa dạng câu hỏi và gợi ý đi kèm giúp những bạn tập luyện, thêm nữa IELTS Speaking: Real Test Part hai Topic Card một, nói thêm Describe a museum 1) How often do you visit the museum? 2) Which type of museum is popular in your country? 3) Why do you want to visit the museum? Follow-up: What do you think of the importance of museums in history? How do you t

IELTS Speaking topics with answers

Nếu các bạn đang có nhu cầu và muốn ôn thi IELTS hiệu quả, việc chuẩn bị trước các bài thi IELTS nói và luyện tập sẽ mang đến cho các bạn những hiệu quả tích cực. Mời các bạn tham khảo tài liệu IELTS speaking topics with answers, với nhiều câu hỏi và gợi ý đi kèm giúp các bạn luyện tập.

IELTS Speaking: Real Test

Part 2 Topic Card

1. Describe a museum

1) How often do you visit the museum?

2) Which type of museum is popular in your country?

3) Why do you want to visit the museum?

Follow-up:

What do you think of the importance of museums in history?

How do you think of the heritage of a country?

Compare the museums nowadays and in the past

2. Describe your favorite photograph

1) Where was the photo taken?

2) Who took the photo?

3) What can be seen from the photo?

4) Explain why it is the favorite photograph for you.

Follow-up:

—How to take good photo?

—When do people use camera?

—How can the new technology put cinema’s skill advanced?

3. The important historic place

1) What is the place?

2) Where is it located?

3) Why do you think it is important?

Follow-up:

What do you think of the historic place in the future?

Will the government increase or decrease the safety guard? — What are the changes to the local people and economy?

What is the impact on the historic place by tourists?

4. Describe a party

1) What is the party?

2) Why was the party held?

3) Who attended the party?

4) What did you do for that party?

Follow-up:

—What’s the difference between serious party and friendly party? — Why are some people late for parties intentionally?

Why do some people like party while others hate it? — What would you do if the guests feel bored?

Will there be more and more people to attend parties?

5. Describe a subject taught in your school?

1) Who teaches it?

2) How is it taught?

3) What do you learn from the class?

Follow-up:

—Is there any difference between the traditional and modern educational systems? What are the pros and cons of the current educational system in your country? — Do you think it is necessary to give comment or criticism to teachers?

Tải tài liệu IELTS Speaking topics with answers miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu IELTS Speaking topics with answers của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

I
ELTS Speaking: Real Test
I e i : e l est
IELTS Speaking: Real Test
Part 2 Topic Card
1. Describe a museum
1)
How often do you visit the museum?
2)
Which type of museum is popular in your country?
3)
Why do you want to visit the museum?
Follow-up:
What do you think of the importance of museums in history?
How do you think of the heritage of a country?
Compare the museums nowadays and in the past
2. Describe your favorite photograph
1)
Where was the photo taken?
2)
Who took the photo?
3)
What can be seen from the photo?
4)
Explain why it is the favorite photograph for you.
Follow-up:
How to take good photo?
When do people use camera?
How can the new technology put cinema’s skill advanced?
3. The important historic place
1)
What is the place?
2)
Where is it located?
3)
Why do you think it is important?
Follow-up:
What do you think of the historic place in the future?
Will the government increase or decrease the safety guard?
What are the changes to the local people and economy?
What is the impact on the historic place by tourists?
4. Describe a party
1)
What is the party?
2)
Why was the party held?
3)
Who attended the party?
4)
What did you do for that party?
Follow-up:
What’s the difference between serious party and friendly party?
Why are some people late for parties intentionally?
Why do some people like party while others hate it?
What would you do if the guests feel bored?
Will there be more and more people to attend parties?
5. Describe a subject taught in your school?
1)
Who teaches it?
2)
How is it taught?
3)
What do you learn from the class?
Follow-up:
Is there any difference between the traditional and modern educational systems?
What are the pros and cons of the current educational system in your country?
Do you think it is necessary to give comment or criticism to teachers?
6. What is the important invention before the age of computer?
1)
What is the invention?
2)
Why do you think it is very important?
3)
What are the advantages and disadvantages of the invention?
Follow-up:
What is the significant impact of modern inventions on life?
Which skills do you want to study in the future?
Do you think it’s necessary to develop modern invention in the countryside?
7. Describe a foreign country you have never been to
1)
Where is the country?
2)
When will you go there?
3)
Why would you like to go there?
Follow-up:
Say something about the tourism development in China, facility, services and the effect on
environment.
What is the importance of travel and tourism industry?
What do you think the function of tourist guides?
8. Describe your favourite movie
1)
What’s the name of the film?
2)
What’s the theme of the film?
3)
Why do you like it?
Follow-up:
Describe a type pf movie you like.
What’s the difference between Chinese and American movies?
What do you think of the violent films (Hollywood films)?
Why
movies
need
computer
techniques?
Any
example
of
movie
using
computer
techniques
Which parts of cinema are the most important and how to improve it?
9. Describe a newspaper or magazine
1)
What’s your habit for reading?
2)
What are the benefits of reading?
3)
What's the main difference between newspaper and magazine?
Follow-up:
What do you think the important qualities for a news reporter?
What’s the function of a report to the society?
What kinds of books/newspapers/magazines do Chinese adolescents read?
With the popularity of Internet, do you think newspapers and magazines will disappear?

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí