Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang tới mội người bài Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án : Để sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc, kế tiếp là com xin gởi tới những bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án, kế tiếp là Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH PHÚ YÊN (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013Môn thi : SINH HỌC (Chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút, ko kể thời gian giao đề Câu một, bên cạnh đó (4, thêm nữa 0 điểm) a) Nêu các điểm khác nhau căn bản trong cấu trúc của ARN và ADN? b) Gen B có 20% Ađênin và có số liên kết hyđrô là 3120 liên kết, nói thêm Gen B đột biến thành gen b, bên cạnh đó Khi gen b tự sao hai lần liên tiếp đ

Để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 sắp tới, Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi : SINH HỌC (Chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1. (4.0 điểm)

a) Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN?

b) Gen B có 20% Ađênin và có số liên kết hyđrô là 3120 liên kết. Gen B đột biến thành gen b. Khi gen b tự sao 2 lần liên tiếp đã làm phá vỡ 9375 liên kết hyđrô, quá trình này cần 7212 nuclêôtit tự do từ môi trường nội bào.

b1. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen B.

b2. Đột biến từ gen B thành gen b thuộc dạng nào của đột biến gen? Giải thích?

Câu 2. (3.0 điểm)

Ở cà chua (2n) gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp. Trong một phép lai, người ta cho cây cà chua thân cao lai với cây cà chua thân thấp thu được F1.

a) Đây là phép lai gì? Em hãy trình bày nội dung của phép lai đó?

b) Viết sơ đồ lai từ P đến F1 có thể có cho mỗi trường hợp?

Cho biết gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong quá trình giảm phân tạo giao tử không có đột biến xảy ra.

Câu 3. (3.0 điểm)

a) Thế nào là di truyền liên kết?

b) Hiện tượng di truyền liên kết gen đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menden ở những điểm nào?

c) Điều kiện để xảy ra di truyền liên kết gen? Ở lúa nước có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24, hãy xác định số nhóm gen liên kết?

Câu 4. (4.0 điểm)

a) Trình bày các biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống? Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống?

b) Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

c) Ở một loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc có kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 100% Aa. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen sau 3 thế hệ tự thụ phấn và rút ra nhận xét?

Câu 5. (3.0 điểm)

a) Thế nào là một hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh?

b) Lưới thức ăn trong một ao nuôi cá như sau:

Trong đó vật dữ đầu bảng có số lượng rất ít ỏi. Từ hiện trạng của ao, em hãy chỉ cho người nông dân nên áp dụng biện pháp sinh học nào đơn giản nhất nhưng có hiệu quả để nâng cao tổng giá trị sản phẩm trong ao?

Câu 6. (3.0 điểm)

Cá rô phi ở nước ta bị chết khi nhiệt độ xuống dưới 5,60C hoặc cao hơn 420C và sinh sống tốt nhất ở nhiệt độ 300C.

a) Đối với cá rô phi ở Việt Nam, các giá trị về nhiệt độ 5,60C; 420C; 300C gọi là nhiệt độ gì? Khoảng cách hai giá trị từ 5,60C đến 420C gọi là gì? Vẽ đồ thị về giới hạn nhiệt độ của cá rô phi?

b) Cá chép sống ở nước ta có các giá trị nhiệt độ tương ứng 20C; 440C và 280C. So sánh hai loài cá rô phi và cá chép, loài nào có khả năng phân bố rộng hơn?

Tải tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí