Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Anh Văn Du Lịch

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:3.55 M
  • Lần download: 7 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Anh Văn Du Lịch

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:3.55 M Lần download: 7 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Anh Văn Du Lịch miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Anh Văn Du Lịch của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

English for Tourism page 1Unit 1Tourist InformationSection 1Language FocusVocabulary1. Work in pairs. Match the words to the correct pictures.a. Tourist Attractionsa. Floating marketb. Junglec. Bayd. Waterfalle. Grottof. Bird sanctuaryg. Marketh. Pagodai. Beach1.___________ 2.___________ 3.___________4.___________ 5.___________ 6.___________7.___________ 8.___________ 9.___________ b. Tourist Activitiesa. Fishingb. Swimmingc. Bird watchingd. Kayakinge. Scuba divingf. Skiingg. Skatingh. Hikingi. Horse ridingj. Playing golfk. Sailingl. Biking1. ___________ 2. ___________ 3. ___________ 4. ___________5.___________ 6. ___________ 7. ___________8. ___________9. ___________ 10. ___________11. ___________ 12. ___________2. Listen to some tourists telephoning a tourist information center in Sydney. What arethey looking for? Complete the table.a. Somewhere to relax, swim and sunbatheb. Panoramic view of the cityc. Battleships and historic shipsd. Somewhere educational, interesting museumEnquire

MINH HỌA
  • Anh Văn Du Lịch
  • Anh Văn Du Lịch
  • Anh Văn Du Lịch
  • Anh Văn Du Lịch
  • Anh Văn Du Lịch
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí