Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.04 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn yêu cầu giúp đỡ pháp lý -

Tải tài liệu Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mẫu số 02-TP-TGPL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....

 

ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

Kính gửi:    .........................(1)............................

 

Họ và tên: ..................................................(2 hoặc 2a)...........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................. Giới tính: ............................

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

Điện thoại: …………………………

CMND số: ........................................... cấp ngày ...................... tại .......................

Nghề nghiệp: .......................................................................... Dân tộc: .................

Diện người được trợ giúp pháp lý: .........................................................................

Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý: .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn: .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Ghi chú: ..................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị .....(1)..... xem xét trợ giúp pháp lý.

 

NGƯỜI YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1):  Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(2):   Tên người được trợ giúp pháp lý

(2a): Tên người đại diện, người giám h cho người được trợ giúp pháp lý

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí