Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.51 M
  • Lần download: 32 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.51 M Lần download: 32 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TM1Comments welcome at www.starfall.com/feedback1.3. 4.2.ranZac the Ratran anananComplete each word to rhyme with , then say the word.Hint: Use the picture clues to help. Write the missing short vowel in each word,then say the word.Circle the words that rhyme.Name1.3.24.2.Comments welcome at www.starfall.com/feedback5. 6.v n b gm p h tc t r tshort a cat Write these words in the correct shapes, then say the words.Teacher Note: Practice with high-frequency words. 3Comments welcome at www.starfall.com/feedbackName1. 2. 3.4. 5. 6.to the a and is looka Word BankRead the words in the Word Bank.Write the missing letter in each word, then say the word.Comments welcome at www.starfall.com/feedback41.3. 4.2.5. 6.man hand bat ants pants hamham anand ntsat ants Circle the word that best completes the sentence,then write the word in the blank.1.2.3.4.Name5Comments welcome at www.starfall.com/feedbackThe naps.Zac sat on a.The rat is. hadsatsadmatpatfatcancathatThe ran to the jam. antsanpants Circle

MINH HỌA
  • Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí