Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tổng Hợp 11 Bài Lab Thực Hành Môn Mạng Máy Tính

 • Loại tài liệu : .doc
 • Dung lượng:1.40 M
 • Lần download: 129 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

Tổng Hợp 11 Bài Lab Thực Hành Môn Mạng Máy Tính

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:1.40 M Lần download: 129 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người tài liệu Tổng Hợp 11 Bài Lab Thực Hành Môn Mạng Máy Tính : Tổng hợp 11 bài lab môn MẠNG MÁY TÍNH, bài lab sẽ giúp bạn hiểu về cáp hay những lệnh căn bản trong môn mạng, đây là Bài lab căn bản nhất của Môn mạng máy tính được tổng hợp!

Tổng hợp 11 bài lab môn MẠNG MÁY TÍNH, bài lab sẽ giúp bạn hiểu về cáp hay các lệnh cơ bản trong môn mạng, đây là Bài lab cơ bản nhất của Môn mạng máy tính được tổng hợp!

Tải tài liệu Tổng Hợp 11 Bài Lab Thực Hành Môn Mạng Máy Tính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tổng Hợp 11 Bài Lab Thực Hành Môn Mạng Máy Tính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

 Họ tên sinh viên:....................

 Tổ:..........MSSV:...............

I.               Mục tiêu

 • Hiểu biết về các môi trường truyền thông dụng, các bước thực hiện bấm cáp TP.
 • Hiểu biết về cấu hình TCP/IP trên hệ điều hành Microsoft Windows, hệ điều hành Linux.
 • Hiểu biết một số lệnh liên quan về mạng.
 • Hiểu biết về phần mềm Wireshark.

II.            Các bước thực hiện

1.          Giới thiệu các môi trường truyền thông dụng

a.       Cặp cáp xoắn

 • UTP(Unshielded Twisted-Pair)
 • STP(Shielded Twisted-Pair)

 

 

 

 ................ ..............

b.       Cáp đồng trục

 • Cáp đồng trục mảnh (Thinnet)
 • Cáp đồng trục dày (Thicknet)

 

c.        Cáp quang

 

 ................ ..............

 

d.       Các chuẩn và phụ kiện với TP

 • Các chuẩn

-         Chuẩn T568-B

-         Chuẩn T568-A

 

 

 

 ................ ..............

 • Patch PanelsCác phụ kiện

-         Patch Cord

-         Modular Jack

-         Outlet

-         Patch Panel

 

 

 

 ................ ..............

2.          Các bước thực hiện bấm cáp UTP

a.       Lựa chọn kiểu cáp: Straight Cable, Crossover Cable và Rollover Cable

 

 

 

Kiểu cáp:.........................................

Chức năng:.......................................             

 

Kiểu cáp:.........................................

Chức năng:.......................................

Kiểu cáp:.........................................

Chức năng:.......................................

 

 

Pin

Connector#1

<---cable--->

Pin

Connector#2

1

White-Orange

 

1

White-Green

2

Orange

 

2

Green

3

White-Green

 

3

White-Orange

6

Green

 

6

Orange

 

 

 

 

 

 

 

 

b.       CácCc bước thực hiện bấm cáp UTP

 • Xác định khoảng cách thực cần thiết cho đoạn cáp, sau đó cộng thêm 20-25 cm.
 • Bóc vỏ một đầu cáp từ 2,5-4 cm tính từ đầu sợi cáp.
 • Sắp xếp các đôi cáp theo chuẩn T568-A hoặc T568-B và sửa các sợi cáp cho thẳng.
 • Dùng dụng cụ cắt các sợi cáp tại vị trí cách mép vỏ từ 1,5-2 cm.
 • Kiểm tra lại vị trí các đôi cáp. Đưa các đôi cáp vào RJ45 Connector.
 • Thực hiện bắm bằng dụng cụ bắm cáp.
 • Kiểm tra cáp đã bấm bằng thiết bị kiểm tra (nếu có).

c.        Xác định kiểu cáp sử dụng cho các mô hình sau

 a)                                                                                             b)

 c)

a.............................................

b.............................................

c.............................................

3.          Hiểu biết về cấu hình TCP/IP trên hệ điều hành Microsoft Windows

a.       Xem thông tin TCP/IP

 • Sử dụng lệnh ipconfig để xem thông tin cấu hình TCP/IP
 • Thông thường có hai Adapter (Network Interface Card và giao tiếp PPP)
 • Cho biết các thông tin trên Network Interface Card:

IP Address:..............Subnet Mask:....................

Default Gateway:..........DNS Server:.....................

b.       Cấp phát động hoặc cấu hình tĩnh thông tin TCP/IP

 • Start -> Settings -> Control Panel -> Network Connections -> Local Area Connection -> Properties -> Internet Protocol (TCP/IP) ->  Properties
 • Nếu muốn cấu hình tĩnh thì sử dụng các thông tin ở mục 3 để cấu hình.

4.          Hiểu biết về cấu hình TCP/IP trên hệ điều hành Linux

 • Xem xét tập tin cấu hình /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0. Các thông tin trong tập tin /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 để cấu hình TCP/IP cho NIC thứ nhất.
 • Nếu có thay đổi về thông tin TCP/IP thì thay đổi trong tập tin /etc/sysconfig/ifcfg-ethx, sau đó khởi động lại dịch vụ nework:

# service network restart

5.          Tìm hiểu một số lệnh liên quan về mạng

a.       Lệnh ipconfig (ifconfig trên Linux/UNIX)

 • Người quản trị sử dụng lệnh này để xem thông tin TCP/IP trên các giao tiếp mạng, và tất nhiên cũng có thể dùng để cấu hình TCP/IP cho các giao tiếp mạng.
 • Cho biết cú pháp của lệnh trên:

......................................................

......................................................

b.       Lệnh netstat

 • Người quản trị sử dụng lệnh này để xem xét toàn diện thông tin về hệ thống cục bộ và bộ giao thức TCP/IP.
 • Cho biết kết quả của lệnh netstat –a

......................................................

......................................................

c.        Lệnh tracert  (traceroute trên Linux/UNIX)

 • Người quản trị sử dụng lệnh này để dò tìm đường đi đến một hệ thống khác, mục đích xác định được lỗi xảy ra khi không thực hiện được kết nối.
 • Cho biết kết quả của lệnh tracert www.google.com

......................................................

......................................................

d.       Lệnh route

 • Người quản trị sử dụng lệnh này để xem, thêm hay loại bỏ các đường đi trong  bảng đường đi của mỗi máy tính.
 • Cho biết kết quả của lệnh route PRINT

......................................................

......................................................

e.       Lệnh ping

 • Người quản trị sử dụng lệnh này để hỏi một hệ thống khác để chắc chắn rằng kết nối vẫn còn hoạt động.
 • Cho biết kết quả của lệnh ping www.yahoo.com

......................................................

......................................................

f.          Công cụ nslookup

 • Người quản trị sử dụng công cụ này để kiểm tra hoạt động của hệ thống hỏi đáp tên (Domain Name System).
 • Cho biết địa chỉ IP của www.vnn.vn (thực hiện nslookup www.vnn.vn):

......................................................

......................................................

 • Cho biết địa chỉ IP của Mail eXchange domain hotmail.com (thực hiện nslookup  -type=MX hotmail.com)

g.       SSH (Secure Shell) Client

 • Người quản trị sử dụng công cụ để kết nối vào một hệ thống và làm việc từ xa. Thay thế cho telnet, ftp, rcp, rsh, ...

6.          Hiểu biết về Wireshark

a.       Packet Sniffer

Công cụ cơ bản cho việc quan sát các thông điệp trao đổi giữa các thực thể hoạt động. Chúng nắm bắt các thông điệp vào ra trên máy tính của bạn, lưu trữ và hiển thị các thành phần của các trường khác nhau của giao thức trong các thông điệp trên.

 

b.       Wireshark

Một packet analyzer miển phí chạy trên nhiều hệ điều hành (Windows, Unix, Mac) kết hợp thư viện pcap. Các thông tin liên quan tham khảo tại: http://www.wireshark.org/

 

c.        Sử dụng Wireshark

Khi chạy chương trình Wireshark, giao diện đồ họa sẽ xuất hiện, và chưa có thông tin gì hiển thị trên các cửa sổ.


 • Lựa chọn giao tiếp mạng và bắt đầu bắt gói: Capture -> Interfaces -> Capture hoặc Capture -> Start, dừng lại và hiển thị thông tin.

d.       Ví dụ

 • Khởi động một trình duyệt.
 • Khởi động Wireshark.
 • Catpure -> Start -> thay đổi các tùy chọn -> OK
 • Một cửa sổ tóm tắt số lượng các gói của nhiều loại. Nếu nhấn Stop, sẽ dừng lại quá trình bắt gói vì vậy không nhấn Stop trong quá trình bắt gói.
 • Nhập URL sau vào trình duyệt: http://www.hutech.edu.vn/, trang web sẽ được hiển thị.
 • Dừng lại tiến trình bắt gói trên Wireshark. Các thông điệp HTTP trao đổi với Web Server (hoặc Proxy Server) chắc chắn xuất hiện đâu đó trong danh sách các thông điệp bắt được. Cho biết hình ảnh của Wireshark sau khi dừng lại tiến trình bắt gói
 • Gõ “http” vào nơi khai báo filter, nhấn Apply để chỉ xem các thông điệp liên quan đến HTTP. Cho biết hình ảnh của Wireshark sau khi filter.
 • Chọn thông điệp đầu tiên để xem xét. Đây phải là thông điệp HTTP GET mà máy tính bạn đã gởi đến Web Server www.hutech.edu.vn (hoặc Proxy Server). Khi chọn thông điệp này thì Ethernet frame header, IP datagram header, TCP segment header, HTTP message heder cũng được hiển thị trong cửa sổ packet header.

Cho biết thông tin của các header (Ethernet frame header, IP datagram header, TCP segment header, HTTP message heder).

 • Thoát khỏi Wireshark.

.

 

--HẾT

 

 

 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

 Họ tên sinh viên: Trần Minh Thành.............

 Tổ:11CTH06 .......MSSV:1111020467 ......

III.              Mục tiêu

 • Hiểu biết về Ethernet.
 • Hiểu biết về ARP.
 • Hiểu biết về ICMP.

IV.              Các bước thực hiện

1.       Hiểu biết về Ethernet

 • Khởi động trình duyệt IE hoặc Firefox, loại bỏ các thông tin trong cache:
  • IE: Tools Internet Options Delete Files

 • Firefox: Nhấn Ctrl-Shift-Del, chọn Cache

Trang 1/8

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí