Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.03 M
  • Lần download: 107 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.03 M Lần download: 107 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc -

Tải tài liệu Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CÔNG TY ABC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

 

Kính gửi :  - Lãnh đạo Công ty

         - Ông Trưởng phòng Hành chính Quản trị

 

Họ và tên :.......

Ngày tháng năm sinh :.......

Thời gian thử việc từ ngày……./……./…….đến ngày……./……./…….

Công việc được giao trong quá trình thử việc :.......

.......

.......

.......

.......

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị :.......

.......

.......

.......

Hà nội, ngày         tháng       năm

                                                                                  Người thử việc

 

Ý kiến của Trưởng bộ phận :

.......

.......

.......

........, ngày       tháng       năm

                                                                                      Trưởng bộ phận

 

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị :

.......

.......

......., ngày       tháng       năm

                                                                                      Tr.P.HCQT

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí