Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:48.84 M
  • Lần download: 1045 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:48.84 M Lần download: 1045 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn tài liệu Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống những quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C, cho biết thêm Mác và Ph, nói thêm Ăngghen, do V, ngoài ra I, thêm nữa Lênin bảo vệ và phát triển, ngoài ra Chủ nghĩa ấy hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng các giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng quần chúng, bên cạnh đó # lao động và giải phóng con người, về các quy luật ch

Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển. Chủ nghĩa đó hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những quy luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, tạo nên hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân

Tải tài liệu Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí