Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.06 M
  • Lần download: 17 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.06 M Lần download: 17 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Giảng viên VŨ QUANG KẾT 1ChươngChương 22KKếế totoáánn ququảảnn trtrịị chichi phphíívvàà gigiáá ththàànhnh ssảảnn phphẩẩmmGiảng viên VŨ QUANG KẾT 2NNộộii dungdung chươngchương 22Khái niệm chi phí phân loại chi phí.Khái niệm chi phí phân loại giá thànhPhương pháp kế toán xác định CP và tính giá thànhGiảng viên VŨ QUANG KẾT 3Khái niệmCP của DN là toàn bộ các hao phí về LĐ sống, LĐvật hoá và các CP cần thiết khác mà DN phải chi ratrong quá trình HĐKD, biểu hiện bằng tiền và tínhcho 1 thời kì nhất địnhKhKhááii niniệệmm vvàà bbảảnn chchấấtt chichi phphííGiảng viên VŨ QUANG KẾT 4- Xét ở góc độ doanh nghiệp, chi phí luôn có tính cá biệt- Chi phí chi ra để đổi lấy 1 sự thu về trong tương lai- Các CP của DN phải được đo lường và tính toán bằng tiềntrong một khoảng thời gian xác định- Độ lớn của CP phụ thuộc vào 2 yếu tố:+ KLLĐ và TLSX đã tiêu hao trong một thời gian nhất định.+ Giá cả các TLSX đã tiêu hao và tiền công của một đơn vịLĐ đã hao phí.BBảảnn chchấấtt chichi phphííKhKhááii niniệệmm vvà

MINH HỌA
  • Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
  • Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
  • Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
  • Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
  • Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí