Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tài liệu thiết kế Web

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:5.79 M
  • Lần download: 10 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tài liệu thiết kế Web
  • Tài liệu thiết kế Web
  • Tài liệu thiết kế Web
  • Tài liệu thiết kế Web
  • Tài liệu thiết kế Web

Tài liệu thiết kế Web

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:5.79 M Lần download: 10 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người thư viện Tài liệu thiết kế Web : THIEÁT KEÁ WEB THIEÁT KEÁ WEB THIEÁT KEÁ WEB THIEÁT KEÁ WEB Lưu hành nội bộ 2010 Tài liệu tham khảo Môn Thiết kế Web Trang hai MỤC LỤC CHƯƠNG một, cho biết thêm KHÁI QUÁT CHUNG VỀ INTERNET, bên cạnh đó 4 CHƯƠNG hai, nói thêm là CÁC BƯỚC THIẾT KẾ WEB, ngoài ra bảy hai, bên cạnh đó một MỤC TIÊU CỦA WEBSITE CẦN THIẾT KẾ, bên cạnh đó 8 hai, bên cạnh đó hai CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ

Chương 1: Khái quát chung về Internet chương 2: Các bước thiết kế Web chương 3: HTML căn bản chương 4: CSS chương 5: Thiết kế web dùng form và Javascript chương 6: Thiết kế web dùng Dreamwaver chương 7: Đăng ký và quản lý Website

Tải tài liệu Tài liệu thiết kế Web miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tài liệu thiết kế Web của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

THIET
KE
WEB
Lưu hành ni b
2010
Tài liu tham kho
Môn Thiết kế Web
MC LC
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VINTERNET................................................................................ 4
CHƯƠNG 2. CÁC BƯỚC THIT KWEB............................................................................................ 7
2.1 MC TIÊU CA WEBSITE CN THIT K................................................................................. 8
2.2 CHIN LƯỢC THIT K.............................................................................................................. 9
2.3 THIT KGIAO DIN .................................................................................................................. 9
BÀI THC HÀNH CHƯƠNG 2............................................................................................................. 17
CHƯƠNG 3. HTML CĂN BN ............................................................................................................. 18
3.1 CÁC THẺ ĐỊNH DNG CU TRÚC DLIU............................................................................ 19
3.1.1 HTML................................................................................................................................... 19
3.1.2 HEAD................................................................................................................................... 19
3.1.3 TITLE................................................................................................................................... 19
3.1.4 BODY................................................................................................................................... 19
3.2 CÁC THẺ ĐỊNH DNG KHI ..................................................................................................... 20
3.2.1 THP .................................................................................................................................. 20
3.2.2 CÁC THẺ ĐỊNH DNG ĐỀ MC H1/H2/H3/H4/H5/H6....................................................... 20
3.2.3 THXUNG DÒNG BR...................................................................................................... 21
3.2.4 THPRE ............................................................................................................................. 21
3.3 CÁC THẺ ĐỊNH DNG DANH SÁCH......................................................................................... 21
3.3.1 DANH SÁCH THÔNG THƯỜNG........................................................................................ 21
3.4 CÁC THẺ ĐỊNH DNG KÝ T................................................................................................... 22
3.4.1 CÁC THẺ ĐỊNH DNG IN KÝ T....................................................................................... 22
3.4.2 CĂN LVĂN BN TRONG TRANG WEB.......................................................................... 23
3.4.3 CÁC KÝ TỰ ĐẶC BIT........................................................................................................ 24
3.4.4 SDNG MÀU SC TRONG THIT KCÁC TRANG WEB ........................................... 24
3.4.5 CHN KIU CHCHO VĂN BN...................................................................................... 26
3.4.6 KHÁI NIM VĂN BN SIÊU LIÊN KT............................................................................... 26
3.4.7 ĐỊA CHTƯƠNG ĐỐI ......................................................................................................... 27
3.4.8 KT NI MAILTO................................................................................................................ 28
3.4.9 VMT ĐƯỜNG THNG NM NGANG........................................................................... 28
3.5 CÁC THCHÈN ÂM THANH, HÌNH NH.................................................................................. 29
3.5.1 GII THIU ......................................................................................................................... 29
3.5.2 ĐƯA ÂM THANH VÀO MT TÀI LIU HTML..................................................................... 30
3.5.3 CHÈN MT HÌNH NH, MT ĐON VIDEO VÀO TÀI LIU HTML.................................. 30
3.6 CÁC THẺ ĐỊNH DNG BNG BIU .......................................................................................... 31
BÀI THC HÀNH CHƯƠNG 3............................................................................................................. 33
CHƯƠNG 4. CSS (Cascading Style Sheets) ..................................................................................... 46
4.1 KHÁI NIM CSS ......................................................................................................................... 47
4.1.1 CSS là gì?............................................................................................................................ 47
4.1.2 Ti sao CSS?....................................................................................................................... 47
4.1.3 Hc CSS cn nhng gì?...................................................................................................... 47
Trang 2