Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Test writting TOEIC 350

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 56 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Test writting TOEIC 350

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.14 M Lần download: 56 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Test writting TOEIC 350 : Test writting TOEIC 350

Test writting TOEIC 350

Tải tài liệu Test writting TOEIC 350 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Test writting TOEIC 350 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES

TEST

WRITING / TOEFL 350

Time: 60 minutes

                                                     Date: April 10, 2008

                                   

Choose ONE of the following topics. Write the number of the topic you have chosen on the answer sheet and write your answer on the answer sheet.

Write 150-180 words about ONE of the following topics.

 

 

Topic 1: 

Some people read to reduce stress. Others may have some outdoor activities when they want to escape from stress. What do you do to reduce stress? Use specific reasons and examples to support your answer.

 

 

Topic 2:

Do you agree or disagree with the following statement? Friendship is strong when you and your friend have the same interests. Use specific reasons and examples to support your answer.

 

 

Topic 3:

Some people keep in touch with friends and family by letter or e-mail. Others keep in touch by telephone. Which method do you prefer to use, and why? Include details and examples in your explanation.

      

 

 

 

 

 

                                                             THE END                                           

1

Test –TOEFL 350 – Version 2

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí