Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giấy sang tên di chuyển

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giấy sang tên di chuyển

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.04 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Giấy sang tên di chuyển -

Tải tài liệu Giấy sang tên di chuyển miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giấy sang tên di chuyển của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 02

BH Theo TT số 01/2007/TT-BCA(C11)

Ngày  02  tháng 01 năm  2007

 

 

 

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN

 

Xe:. . . . . . . . . . . . . . . . .Biển số:. . . . . . . . . . . . . . . .

 

1- Họ tên chủ xe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

2- Nơi thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3- Số CMND: . . . . . . . . cấp ngày . . . . /. . . ./ . . . . . . .tại. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Nhãn hiệu:. . . . . . . . . . .  .. .số loại:. . . . . . . . . . . . . .loại xe:. . . . . . . . . . . . . . . . .

Màu sơn:. . . . . . . . . . .. . .. Số máy:. . . . . . . . . . . . . Số khung:. . . . . . . . . . . . . . .

5- Nay sang tên cho ông/bà:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6- Nơi thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7- Lý do sang tên di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại):. . . .. . .. . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . …………………………………………………………….

 

Dán bản cà số máy, số khung

 

 

Nơi dán bản cà số máy

 

 

Nơi dán bản cà số khung

 

 

8- Kèm theo Giấy này có: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1). . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên.

 

Cán bộ làm thủ tục

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

. . . . . ., ngày ... Tháng ..năm ……..

Chủ xe

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

 

 

 

(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

(1) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT

     ở  huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện...

(2) ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng,

     ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện, thị xã, TP.

-

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí