Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Chương 4

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.53 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Chương 4
  • Chương 4
  • Chương 4
  • Chương 4
  • Chương 4

Chương 4

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.53 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc tài liệu Chương 4 : Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www, kế tiếp là vietphotoshop, cho biết thêm com, nói thêm Những bài viết trong này có thể được in ra để sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại, cho biết thêm Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www, bên cạnh đó vietphotoshop, tiếp theo là com Học cách để chọn 1 vùng một mực của tấm hình là một điều rất quan trọng mà bạn phải học, nói thêm Một khi bạn đã tạo được 1 vùng lựa chọn, chỉ có độc nhất vùng lựa chọn sẽ đượ

Photoshop CS6 là phần mềm Photoshop phiên bản mới nhất với nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh, đồ họa vượt trội trong các phần mềm thiết kế hiện nay. Đây là bản Ebooks hướng dẫn học Photoshop CS6 chương 4 định dạng PDF mới nhất giúp bạn có thể tự học PS tại nhà với tất cả các công cụ của PTS CS6

Tải tài liệu Chương 4 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Chương 4 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Chương 4: Làm vic vi vùng la chn Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © tước Monte Cristo - Final Fantasy www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này th được in ra để dùng vi mc đích nhân phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: tước Monte Cristo - Final Fantasy www.vietphotoshop.com
Hc cách để chn mt vùng nht định ca tm hình là mt điu rt quan trng mà bn phi hc. Mt
khi bn đã to được mt vùng la chn, chcó duy nht vùng la chn sẽ được chnh sa. Nhng
vùng nm ngoài vùng la chn skhông bị ảnh hưởng bi nhng thao tác ca bn
Trong chương này bn s hc được nhng k năng sau
Chn mt vùng ca tm hình bng cách sdng nhiu công ckhác nhau.
Định vli vùng la chn.
Di chuyn đồng thi nhân đôi ni dung ca vùng la chn.
Sdng kết hp bàn phím và chut để tiết kim thi gian và thao tác.
Bmt vùng la chn.
Ép hướng di chuyn ca mt vùng được la chn.
Điu chnh vtrí ca vùng la chn bng phím mũi tên trên bàn phím.
Thêm vào và bt đi vùng la chn.
Xoay chuyn vùng la chn.
Sdng nhiu công cla chn để to ra nhng vùng la chn phc tp.
Xoá vùng la chn
Bt đầu:
Bn sbt đầu bài hc bng vic xem file kết qutrước để thy được phương hướng thc hin.
www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo
1
Chương 4: Làm vic vi vùng la chn Photoshop CS
1. Khi động Adobe Photoshop, n giCtrl+Alt+Shift (Windows) hoc Command+Option+Shift (Mac
OS) để khôi phc các cài đặt mc định. (Xem phn “Restoring default preferences” )
Sau khi bng thông báo xut hin, chn Yes để đồng ý đặt li mc định, Không cn cài đặt màu màn
hình, và nhn Close để đóng Welcome Screen.
2. Trên thanh tubiến công c, chn nút File Browser và sdng Folder Palette để chuyn ti thư
mc Lessons/Lesson13 trên cng.
3. Trong khung Thumbnail, chn file 04End.psd, nó sxut hin trong khung xem trước ca ca s
Browser.
Bài hc này làm vic vi nhng đồ vt ca trường hc, bao gm mt quyn sô tay, mt chiếc bút, qu
địa cu, con s, mt bông hoa và mt chiếc khoá. Thách thc trong bài hc này là cách sp xếp nhng
đồ vt này, tt cnhng thnày là mt phn ca mt hình scan. Sp xếp như thế nào là tuthuc
bn, trong bài hc skhông chra nhng vùng chính xác và không có vtrí nào là sai hoc đúng c.
Tt clà do ý thích ca bn.
4. Nhp đúp để mfile 13Start.psd trong Photoshop
Thc tp vi vic to mt vùng la chn
Trong bài hc này bn sthc tp vi vic to mt vùng la chn trước khi bn bt đầu làm vic thc
svi file ví dca bn. Bng cách làm vic vi nhng công ctrong phn thc hành, bn snm bt
được nhng đim cơ bn ca các công cvà cách sdng nó. Bn cũng shc cách chn và di
chuyn là mt giai đon hai bước. Trong Photoshop, bn trước tiên chn mt vùng ca tm hình mà
bn mun để di chuyn nó vi mt trong nhng công cla chn. Sau khi bn chn nó, bn có ths
dng mt công ckhác để di cuyn nhng Px đó đến mt vtrí khác.
Tng quát v nhng công c la chn
Trong Photoshop bn có thto mt vùng la chn da trên kích thước, hình dng và màu. Bng cách
www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo
2
Chương 4: Làm vic vi vùng la chn Photoshop CS
sdng bn loi công ccơ bn: Marquee, Lasso, Magic Wand và Pen Tool. Bn cũng có thsdng
Magic Eraser để to vùng la chn cũng tương tkhi bn dùng Magic Wand.
Chú ý: Trong bài hc này, bn s ch s dng Marquee, Lasso, Magic Wand Move Tool. Bn s hc
v Pen Tool chương sau. Chương này ch dành để nói v Pen Tool
A. Marquee tool
B. Move tool
C. Lasso tool
D. Magic wand tool
Công cMarquee (Marq) và Lasso là nhng công chàm cha công cụ ẩn đằng sau nó. Bn có th
chn công cụ ẩn bng cách gichut vào biu tượng công cụ đang hin thvà kéo con trỏ đến công c
mà bn mun chn trong menu hin ra. Để to mt vùng la chn xung quanh vùng mà bn mung
chn. Hình dng ca vùng la chn phthuc vào công cmà bn to ra nó.
Vùng la chn hình hc: Bn sdng công cRectangular Marq (
) để chn mt vùng hình vuông
trên tm hình. Công cElliptical Marq (
) để to mt vùng hình tròn. Công cSingle row Marq (
)
và Single colum Marq cho phép bn chn mt vùng la chn có chiu dài hoc chiu rng bng 1 px.
Chú ý: Nếu bn th to mt dng khác ca Rectangular Marq bng cách s dng công c Crop (
). Bn s cơ hi để s dng công c Crop phn sau ca chương này.
Vùng la chn t do: Bn có thkéo công cLasso (
) xung quanh mt vùng để to mt vùng la
chn tdo. Sdng Polygonsal Lasso (
) cho phép bn to mt đường thng xung quanh vùng bn
mun chn. Công cMagnetic Lasso (
) trong Photoshop có tính năng tương tvi công cLasso,
nhưng đường la chn ca bn sdính vào vin ca đối tượng la chn khi bn dùng Magnetic
Lasso.
www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí