Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Ship_or_Sheep_3_ed

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:14.56 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Ship_or_Sheep_3_ed
  • Ship_or_Sheep_3_ed
  • Ship_or_Sheep_3_ed
  • Ship_or_Sheep_3_ed
  • Ship_or_Sheep_3_ed

Ship_or_Sheep_3_ed

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:14.56 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người tài liệu Ship_or_Sheep_3_ed : l|t , ngoài ra \cknowledgements -ntroduction for students hroduction for teachers )iagnostic Tests :ection A \brvels I i: (sheep) hai r (ship) 3 e (pen) { a (man) năm , kế tiếp là r (cup) sáu q: (heart) i Review 8 o (clock) 9 cr (ball) i0 u (book) l1 ur (boot) 12 g: (girl) 13 e (a camera) 14 Review 15 er (male) 16 ar (fine) 17 cr (boy) 18 au (house) 19 au (phone) 20 ra (year) 2L ee (chair) 22 Review SectionB Consonants 23 P (Pen) 24 b (baby) 25 t (table) 26 d (door) 27 k (key) 28 s (girl) 29 Review 30 s (sun) 3I z (zoo) 32 J (shoe) 33 S(television) 34 tJ (chip) 35 dS(Ianuary) 36 Review 37 f (fan) 38 v (van) 39 w (window)

Ship_or_Sheep_3_ed rất cần thiết với các bạn đang học Tiếng Anh ^^^

Tải tài liệu Ship_or_Sheep_3_ed miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Ship_or_Sheep_3_ed của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí