Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 158 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B

Loại tài liệu : Lần download: 158 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi mang đến các bạn tài liệu 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B : Tham khảo tài liệu 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B (Có đáp án) , thêm nữa Tài liệu học tiếng anh 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B là tài liệu hay và hữu ích dành cho các bạn ôn thi lấy bằng B, các bạn ham mê học anh văn, muốn củng cố và mở rộng vốn kiến thức tiếng Anh của mình, ngoài ra Mời những bạn cùng tham khảo, nói thêm là 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B Có đáp án Test 1Pronunciation một, nói thêm a,còn cho biết thêm coach b, cho biết thêm cull c, nói thêm cease d, kế tiếp là cut--> c2, ngoài ra a,còn cho biết thêm bureau b, kế tiếp là durable c, bên cạnh đó pure d, kế tiếp là pull--> d3, nói thêm a, nói thêm study b, thêm nữa hull c, cho biết thêm bull d, bên cạnh đó hut--> c4, nói thêm a, cho biết thêm gar b, cho biết thêm garlic c, nói thêm garage d, ngoài ra garbage--> c5, kế tiếp là a,còn cho biết thêm gentle b, nói thêm gay c, bên cạnh đó great d, thêm nữa gate--> a6, ngoài ra a, cho biết thêm master b,còn cho biết thêm ask c, nói thêm abs

Tham khảo tài liệu "70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B (Có đáp án)". Tài liệu học tiếng anh 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B là tài liệu hay và bổ ích dành cho những bạn ôn thi lấy bằng B, những bạn yêu thích học anh văn, muốn củng cố và mở rộng vốn kiến thức tiếng Anh của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B

Có đáp án

Test 1
Pronunciation

1. a. coach             b. cull             c. cease            d. cut
--> c
2. a. bureau            b. durable       c. pure               d. pull
--> d
3. a. study              b. hull             c. bull                d. hut
--> c
4. a. gar                  b. garlic          c. garage           d. garbage
--> c
5. a. gentle              b. gay             c. great             d. gate
--> a
6. a. master             b. ask             c. absent          d. cast
--> c

Find the mistakes

7. Although there areapproximately 120 intensive language institutes in the United States in 1970, there are more than three times as many now.
a. are
b. approximately
c. in
d. three times as many
--> a

8. Cartographers did not make an accurate map because the political situation in the area changesso rapidly that they were not able to draw the boundaries correctly.
a. changes
b. so
c. to draw
d. correctly
--> a

9. This year designers are showing very bright colors and styles that were worn closer to the body thanthose shown last year.
a. very
b. were
c. than
d. those
--> b

10. Everyone who saw Star Wars said that it is one of the best science fiction movies that had ever been released.
a. who
b. is
c. the best
d. been
--> b

11. Before he retiredlast April, Mr. Thompson is working as foreign student advisor for thirty years at Community College.
a. retired
b. last April
c. is working
d. for thirty years
--> c

Grammar and Vocabulary

12. She couldn't …………. her children to his care.
a. admit
b. confide
c. trust
d. convince
--> b

 

Tải tài liệu 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí