Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Tin học Đại cương (trắc nghiệm và tự luận - có đáp án)

 • Loại tài liệu : .doc
 • Dung lượng:0.11 M
 • Lần download: 389 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi Tin học Đại cương (trắc nghiệm và tự luận - có đáp án)

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.11 M Lần download: 389 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người thư viện Đề thi Tin học Đại cương (trắc nghiệm và tự luận - có đáp án) : Các câu hỏi tin học đại cương

Các câu hỏi  tin học đại cương

Tải tài liệu Đề thi Tin học Đại cương (trắc nghiệm và tự luận - có đáp án) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Tin học Đại cương (trắc nghiệm và tự luận - có đáp án) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 60 phút

 

 

 1.   Phần trắc nghiệm

1. Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần:

a) Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra.

b) Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU.

c) Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong.

d) Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống file.

 

2. Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:

a) Điều khiển nhận lệnh

b) Giải mã lệnh và thực thi lệnh

c) Vận chuyển thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính

d) Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU

 

3. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên nhỏ nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?

a)

b)

c)

d)

 

4. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên không dấu. Hỏi giá trị số nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?

a)

b)

c)

d)

 

5. Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 58 ; B = -112 ; C = 54. Tính giá trị biểu thức A + B – C ?

a) 0

b) -116

c) -108

d) 108

 

6. Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 10, B = -100, C = 50. Tính giá trị biểu thức A OR B AND C

a) -40

b) 18

c) 58

d) 26

 

7. Cho biết kết quả hiện trên màn hình sau khi chạy chương trình dưới đây

 Var a, b: integer;

 Procedure XuLy(x : integer, var y : integer);

 Begin y := x; x := x + 10; End;

 BEGIN

     a := 100; b := 10;

     XuLy(a, b);

     b := a + 100;

     a := b + 100;

     writeln(a,’  ’, b);

     readln;

 END.

a) 300200

b) 300  200

c) 310  210

d) 310210

 

8. Cho biết dung lượng bộ nhớ trong tối đa của một CPU tổ chức bộ nhớ theo BYTE và có 16 bit địa chỉ ?

a) 16KB

b) 16MB

c) 64MB

d) 64KB

 

9. Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ ?

a) Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong.

b) Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.

c) Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.

d) Xác định địa chỉ cổng vào ra cần trao đổi dữ liệu.

 

10. Một số nhị phân 32 bit nếu biểu diễn trong hệ cơ số 8 sẽ có tối đa bao nhiêu chữ số ?

a) 8

b) 10

c) 11

d) 16

 

 1. Phần lập trình
 1. Xây dựng chương trình con dạng hàm theo mẫu khai báo sau

Function DemKyTu(s : String, c : char) : Integer;

Biết rằng hàm DemKyTu trả về số lần xuất hiện ký tự c trong xâu s. Sử dụng hàm đã xây dựng để lập trình chương trình sau:

Nhập liên tiếp từ bàn phím một số xâu ký tự. Quá trình nhập kết thúc khi người dùng nhập vào xâu rỗng. Sau đó đưa ra màn hình các thông tin sau đây

a- Tổng số ký tự trong các xâu đã nhập (không tính dấu cách).

b- Số lần xuất hiện của từng nguyên âm a, e, i, o, u, y.

c- Cho biết nguyên âm nào xuất hiện nhiều nhất.

 1. Để quản lý các chuyến xe khởi hành tại một bến ô tô, người ta sử dụng một file có định kiểu trong đó thông tin về mỗi chuyến xe được lưu trong một bản ghi có cấu trúc như sau:

TTXe = Record

  Ngay   : Integer;

  Thang : Integer;

  BienSo: String[10];

  SoKhach : Integer;

   End;

Không sử dụng kiểu mảng, hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau.

 1. Tạo mới tệp dữ liệu XeKhach.dat tại thư mục C:\QLXK sau đó nhập từ bàn phím thông tin về N chuyến xe và lưu vào tệp. Trong đó N cũng là một số nguyên được nhập từ bàn phím với điều kiện 10 ≤ N ≤ 20.
 2. Duyệt nội dung tệp XeKhach.dat vừa tạo và tính tổng số hành khách khởi hành tại bến xe vào ngày 29/4 rồi hiển thị ra màn hình.
 3. Nhập 2 số nguyên DM từ bàn phím với điều kiện 1 ≤ D ≤ 311 ≤ N ≤ 12. Sau đó tìm và đưa thông tin về tất cả các chuyến xe khởi hành trong ngày D tháng M ra tệp văn bản có tên là Baocao.txt theo định dạng

Danh sach cac chuyen xe ngay D thang M:

STT Bien so So hanh khach

1 31C6868 21

Chú ý: cột STT chiếm 5 vị trí, cột Bien so chiếm 10 vị trí, cột So hanh khach chiếm 10 vị trí.


 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ: 1

    Thời gian làm bài: 60 phút

   

Phần 1: Phần trắc nghiệm

 

Caâu hoûi

Yeâu caàu traû lôøi

Đim

 1.  

B

0.6

 1.  

D

0.6

 1.  

A

0.6

 1.  

D

0.6

 1.  

C

0.6

 1.  

D

0.6

 1.  

B

0.6

 1.  

D

0.6

 1.  

B

0.6

 1.  

C

0.6

Phần 1: Phần tự luận

 

Caâu hoûi

Đim

1a

0.6

1b

0.6

1c

0.8

2a

0.6

2b

0.6

2c

0.8

 

 

 

- Hết -


ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ: 2

Thời gian làm bài: 60 phút

 

 1. Phần trắc nghiệm

1. Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ ?

a) Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong.

b) Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.

c) Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.

d) Xác định địa chỉ cổng vào ra cần trao đổi dữ liệu.

 

2. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?

a)

b)

c)

d)

 

3. Cho biết kết quả hiện trên màn hình sau khi chạy chương trình dưới đây

 Var a, b: integer;

 Procedure XuLy(var x : integer, var y : integer);

 Begin y := x; x := y + 10; End;

 BEGIN

     a := 100; b := 10;

     XuLy(a, b);

     b := a + 30;

     a := b + 50;

     writeln(a,’  ’, b);

     readln;

 END.

a) 180130

b) 180  130

c) 190  140

d) 190140

 

4. Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần:

a) Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra.

b) Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí