Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:8.17 M
  • Lần download: 61 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ

Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:8.17 M Lần download: 61 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người tài liệu Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ : Trường Đại học Khoa học Huế Khoa CNTT W X Giáo trình Huãú, thaïng 10 nàm 2008 Trang một Chæång 1: Caïc yãúu täú cå såí cuía âäö hoüa - NguyãùnHæîu Taìi Chương I: Các chi tiết cơ sở của đồ hoạ I, cho biết thêm Các khái niệm căn bản I, bên cạnh đó một, bên cạnh đó Thiết bị đồ hoạ và điểm ảnh (Pixel) Các trang bị đồ hoạ thông dụng như màn hình máy tính, máy in,… cho phép chúng ta biểu diễn những hình vẽ trên ấy, ý nữa Các trang bị đồ hoạ này tạo thành mặt phẳng, ấy là 1 tập hữu hạn những điểm mà mỗi điểm được đánh 1 cặp chỉ số nguyên gọi là toạ độ, thông thường mặt phẳng đồ hoạ do trang bị tạo thành là 1 ma trận điểm, mỗi điểm gọi là 1 Pixel có những

Giáo trình lý thuyết đồ hoạ- Nguyễn Hữu Tài, được mô phỏng bẳng ngôn ngữ lập trình Pascal. Tài liệu giới thiệu căn bản về lập trình đố hoạ, sử dụng thư viện Graph...

Tải tài liệu Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Trường Đại hc Khoa hc Huế
Khoa CNTT
W
X
Giáo trình
Huãú, thïang 10 nàm 2008
Trang 1
Chæång 1: Caïc yãu ú täú cå såí cua í âäö hoüa - Nguyãùn Hæu î Tai ì
Chương I:
Các yếu t cơ s ca đồ ho
I.
Các khái nim cơ bn
I.1.
Thiết b đồ ho đim nh (Pixel)
Các thiết bị đồ hothông dng như màn hình máy tính, máy in,… cho phép
chúng ta biu din các hình vtrên đó. Các thiết bị đồ honày to ra mt phng,
đó là mt tp hu hn các đim mà mi đim được đánh mt cp chsnguyên gi
là toạ độ, thông thường mt phng đồ hodo thiết bto ra là mt ma trn đim,
mi đim gi là mt Pixel có các thành phn toạ độ là x và y.
(Hình I.1)
I.2.
Đim Đon thng trong mt phng
Vmt toán hc thì mt đon thng bao gm mt tp vô hn các đim trong mt
phng vi cp toạ độ thc. Song do đặc đim ca các thiết bhin thnên khi biu
din trên thiết bhin thca máy tính (như màn hình, máy in,…) thì được nguyên
hoá thành mt tp hu hn các cp toạ độ nguyên (Hình I.1).
Trang 2
=
Đặt
thì
y y
x
]
Chæång 1: Caïc yãúu täú cå såí cua í âäö hoa ü - Nguyãn ù Hæu î Taìi
II.
Các thut toán v đon thng
Phương trình tng quát ca mt đường thng được viết dưới dng:
y=a*x+b
vi
a: là hsgóc hay còn gi là độ dc, nó phn ánh mi tương quan gia 2
biến sx và y.
b: là khong chn trên trc hoành
Phương trình đường thng đi qua 2 đim A(xa,ya) và B(xb,yb) là:
y ya x xa
yb ya xb xa
(II.a)
(vi xa<>xb ya<>yb.
Khi
xa=xb
thì phương trình x=xa
còn khi ya=yb phương trình y=ya)
x = xb xa
y = yb ya
(II.a) trthành
y = x x x xa + ya
y = ax + b vi
a = y
b = axa + ya
(II.b)
II.1.
V đon thng da vào phương trình
Khi biết được phương trình ca mt đường chúng ta hoàn toàn có thv
được đường biu din cho đường đó nhvào các tính toán trên phương trình.
đây đường mà ta cn biu din là mt đon thng AB vi A(xa,ya) và B(xb,yb).
Phương trình biu din được cho bi (II.b) vi
x[xa ,xb ; y[ya , yb ]
Quy trình th tóm tt như sau:
Nếu
y x : nghĩa là biến sx biến thiên nhanh hơn biến sy, lúc này để
đảm bo tính liên tc ca các đim vta cho biến sx thay đổi tun tvà tính
biến sy qua phương trình. Cthnhư sau:
Trang 3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí