Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:0.44 M
 • Lần download: 1350 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số

Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.44 M Lần download: 1350 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số : 1 | B À I T Ậ P G I Ớ I H Ạ N H À M S Ố Bài 1: Tính giới hạn của hàm sau: x 0 tan x x I lim x sinx     Giải bài 1: Thấy khi x  0 thì giới hạn đã cho có dạng bất định là 0 0 , thêm nữa Áp dụng lệ luật L’Hospital:      hai hai hai x 0 x 0 x 0 x 0 một một một cosx một cosx tan x x một cosx hai cos x lim lim lim lim hai x sin x một cosx một cosx cos x cos x một                   Bài 2: Tính giới hạn sau đây: một x x e một I lim một x    Giải bài 2: Khi x   thì giới hạn đã cho có dạng bất định là 0 0 , nói thêm Áp dụng lệ luật L’Hospital một một x x hai 0 x x hai một e e một x I lim lim e một một một x x         Bài

Bài tập môn GIỚI HẠN HÀM SỐ cho nhưng bạn học và ôn thi môn Toán Cao Cấp ngành CNTT

Tải tài liệu Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí