• Download images Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản Lý Kế Toán Doanh Nghiệp
  • Download images Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản Lý Kế Toán Doanh Nghiệp
  • Download images Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản Lý Kế Toán Doanh Nghiệp
  • Download images Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản Lý Kế Toán Doanh Nghiệp
  • Download images Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản Lý Kế Toán Doanh Nghiệp

ĐỒ
ÁN:
Viết
chương
trình
Quản

Kế
Toán
Doanh
Nghiệp
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có quy mô
trung bình và lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sản xuất thì vai trò
của thông tin và quản lý thông tin bằng tin học lại càng có ý nghĩa đặc biệt, nó giúp
các đơn vị đột biến về chất lượng quản lý điều hành và qua đó góp phần quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng
yêu cầu cạnh tranh và phát triển làm cho thị trường phần mềm quản trị dữ liệu đã
chuyển mình và sẽ trở thành thị trường quan trọng do hai điều kiện :
Một : Số lượng máy tính trang bị trong các công ty đã nhiều và bắt đầu tiến
trình nối mạng.
Hai : Môi trường kinh doanh ngày càng mang tính thị trường rõ rệt với sự cạnh
tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như với các doanh nghiệp
nước ngoài.
Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị hệ thống quản lý thông tin tiên
tiến để phân tích tình hình kinh doanh và ra quyết định một cách nhanh nhất. Do đó,
các phần mềm ứng dụng trong quản lý đã đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là phần
mềm quản trị dữ liệu về nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp.
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu để thực
hiện cho việc quản lý kế toán trong các doanh nghiệp nhưng để xác định hệ quản trị
nào là tối ưu, gần gũi với người sử dụng. Đặc biệt, đối với nước ta hiện nay thì việc
nắm vững, thao tác và sử dụng vẫn còn nhiều khó khăng nên việc tạo ra một phần
mềm như trên là rất quan trọng và cần thiết. Bởi vì, giao diện của chương trình đều
sử dụng Font chữ tiếng việt nên người sử dụng có thể thao tác, sử dụng dễ dàng khi
người sử dụng không thành thạo về tiếng anh…
2
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
Từ nhận định đó, tôi đã chọn đề tài :
“Viết chương trình Quản Lý Kế Toán
Doanh Nghiệp” trên cơ sở nghiên cứu và phát triển, tôi cố gắng hoàn thành đề tài
với sự
giúp đỡ tận tình của Thầy Đỗ Văn Uy đã đóng góp những ý kiến vô cùng
quan trọng cho
việc nghiên cứu cũng như trong cách thức lập trình.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Quý thầy cô trường Đại Học Thủy Sản và trường Bách Khoa Hà Nội đã tận
tình hướng dẫn, giúp đỡ.

Bạn Trần Thị Thanh Trâm lớp 41DN-2 đã tận tình góp ý về nghiệp vụ và
cung cấp tài liệu về kế toán.

Cùng toàn thể lớp TIN HỌC 40 đã đóng góp những ý kiến
quan trọng trong
thao tác lập trình.
Tôi mong đề tài sẽ được đón nhận và đóng góp để đề tài có thể phát triển hoàn
thiện hơn.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Chủ yếu là dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp.
774642.pdf
Kích thước: 1.22 mb
Lần tải: 0 lần
Download