bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 286 | Lần tải 10
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý đào tạo và Cấp giấy phép lái xe
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý đào tạo và Cấp giấy phép lái xe
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý đào tạo và Cấp giấy phép lái xe
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý đào tạo và Cấp giấy phép lái xe
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý đào tạo và Cấp giấy phép lái xe
Lời
nói
đầu
Trong thời đại Công nghệ thông tin hiện nay, sự trao đổi thông tin trở thành nhu
cầu thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi quốc gia nói riêng toàn thế giới nói chung,
sự phát triển Công nghệ thông tin luôn gắn chặt với sự phát triển kinh tế cũng như sự
phát triển các ứng dụng khoa học kỹ thuật.
Vì thế, ngày nay phát triển Công nghệ thông tin là xây dựng cơ sở hạ tầng làm
nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển một nền kinh tế vững mạnh.
Trong xu
thế ấy, việc quản lý dựa vào máy tính là một nhu cầu thiết yếu của hầu hết mọi ngành
mọi doanh nghiệp, việc tin học hóa từng bước trong công tác quản lý, khai thác và điều
hành sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi ngàycàng cấp thiết.
Vì vậy, nhu cầu quản lý hệ thống đào tạo và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường
ộ là một đề tài mà ngành giao thông toàn quốc nói chung tỉnh Khánh Hòa nói riêng
hết sức quan tâm. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, tôi đã tìm hiểu nghiên cứu quy
trình tuần tự từ việc đào tạo cho đến sát hạch và cấp giấy phép lái xe, từ đó làm cơ sở
để phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho luận án
tốt nghiệp.
Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe tập trung quản lý hồ sơ lái xe,
hạng giấy phép, thời hạn có giá trị của giấy phép lái xe và các thông tin cần thiết khác
về lái xe cũng như giấy phép lái xe,....
Hệ thống cho phép người quản lý có thể thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm, thống kê
dễ dàng bất lỳ một nhu cầu liên quan đến lái xe và giấy phép lái xe,....
Được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý
Vận tải và các đồng nghiệp đang công tác tại Sở Giao thông Vận tải, cùng với sự chỉ
ảo của Giáo viên hướng dẫn tận tình đã tạo mọi điều kiện để tôi được nhiều thuận
tiện trong quá trình xâm nhập thực tế của một đề tài còn nhiều bỏ ngõ. Qua đó, hầu
cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn của nhiều ngành nghề nhằm hổ trợ cho việc
tin học hóa trong quản lý của ngành Công nghệ Thông tin.
Mặc dù vậy, do trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn nên tôi chỉ dừng lại ở
mức khảo sát bài toán để tiến đến phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế
giao diện người dùng nhằm đáp ứng nhu cầu cho một đề tài tốt nghiệp. Thời gian sau,
www.khotrithuc.com
Hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe
www.khotrithuc.com
còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu sâu kỹ để tiến tới tự động hóa hoàn toàn hệ
thống, đưa đề tài vào ứng dụng thực tế nhằm hổ trợ công việc đào tạo và cấp giấy phép
lái xe của các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như kết hợp công cụ ADO, ASP để đưa
cơ sở dữ liệu này lên mạng nhằm tạo điều kiện cho người dân đăng ký tham gia học và
thi lấy Giấy phép lái xe được thuận lợi và công minh.
Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ quí báu của Lãnh đạo và các đồng nghiệp
Sở Giao thông Vận tải, và chân thành cám ơn sự chỉ bảo tận tình của Giáo viên hướng
dẫn tạo điều kiện tốt cho tôi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Sinh viên thực hiện
Huỳnh Văn ánh
Sinh viên Huỳnh Văn ánh
Trang 2
Hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe
www.khotrithuc.com
Chương I
giới thiệu và Khảo sát
hiện trạng hệ thống
1. Tổng quan về hệ thống
1.1. giới thiệu chung :
Ngày nay, với sự phát triển của Công nghệ thông tin, ngành tin học đã trở thành
một trong những ngành khoa học quan trọng đã và đang được sử dụng rộng rãi trong
mọi lĩnh vực, vì thế, sử dụng máy tính thì việc lưu trữ, xử lý số liệu một cách dễ dàng,
thuận tiện, nhanh chóng và đạt được độ chính xác cao.
Trong bối cảnh như vậy, phần mền quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe tại các
Sở Giao Thông Vận tải được xây dựng nhằm đưa toàn bộ việc lưu trữ và xử lý số liệu
trên máy. Với hệ thống này người sử dụng không cần kiến thức về chuyên môn cao mà
vẫn có thể sử dụng và khai thác hệ thống một cách hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống còn
khắc phục được sự nhầm lẫn, khó khăn khi lưu trữ hồ sơ theo thời gian, cũng như đáp
ứng nhanh và kịp thời nhu cầu về giấy phép lái xe cho người dân.
1.2. Yêu cầu về bài toán :
Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe (dưới đây giấy phép lái xe
được viết tắt là GPLX) hoạt động phải đáp ứng được các chức năng sau :
1.2.1. Lưu Trữ

Lý lịch người có giấy phép lái xe

GPLX và hồ sơ GPLX
1.2.2. Tra cứu

GPLX và hồ sơ

Lý lịch lái xe

Tìm kiếm các thông tin liên quan về lái xe và GPLX
1.2.3. Quản lý

Cấp mới GPLX

Cấp đổi GPLX
Sinh viên Huỳnh Văn ánh
Trang 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe tập trung quản lý hồ sơ lái xe, hạng giấy phép, thời hạn có giá trị của giấy phép lái xe và các thông tin cần thiết khác về lái xe cũng như giấy phép lái xe,....
Hệ thống cho phép người quản lý có thể thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm, thống kê dễ dàng bất lỳ một nhu cầu liên quan đến lái xe và giấy phép lái xe,....
Được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý Vận tải và các đồng nghiệp đang công tác tại Sở Giao thông Vận tải, cùng với sự chỉ bảo của Giáo viên hướng dẫn tận tình đã tạo mọi điều kiện để tôi được nhiều thuận tiện trong quá trình xâm nhập thực tế của một đề tài còn nhiều bỏ ngõ. Qua đó, hầu cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn của nhiều ngành nghề nhằm hổ trợ cho việc tin học hóa trong quản lý của ngành Công nghệ Thông tin.
Mặc dù vậy, do trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn nên tôi chỉ dừng lại ở mức khảo sát bài toán để tiến đến phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng nhằm đáp ứng nhu cầu cho một đề tài tốt nghiệp. Thời gian sau, còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu sâu kỹ để tiến tới tự động hóa hoàn toàn hệ thống, đưa đề tài vào ứng dụng thực tế nhằm hổ trợ công việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe của các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như kết hợp công cụ ADO, ASP để đưa cơ sở dữ liệu này lên mạng nhằm tạo điều kiện cho người dân đăng ký tham gia học và thi lấy Giấy phép lái xe được thuận lợi và công minh..
.pdf 778342.pdf
Kích thước: 1.76 mb
Lần tải: 0 lần
Download