bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 255 | Lần tải 4
  • Download images Điều khiển ADO.NET
  • Download images Điều khiển ADO.NET
  • Download images Điều khiển ADO.NET
  • Download images Điều khiển ADO.NET
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Hầu hết ứng dụng hay các website đều cần phải có cơ sở dữ liệu, để lưu trữ dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra các báo cáo, hỗ trợ tìm kiếm… Khi dữ liệu trở thành trung tâm của ứng dụng thì cung cấp các chức năng tới người dùng phụ thuộc vào khả năng thao tác dữ liệu, vấn đề mà người thiết kế và người xây dựng ứng dụng quan tâm khi sử dụng dữ liệu là:
.pdf 48268.pdf
Kích thước: 592.52 kb
Lần tải: 0 lần
Download