bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 337 | Lần tải 23
  • Download images Địa chỉ IP và chia Subnet
  • Download images Địa chỉ IP và chia Subnet
  • Download images Địa chỉ IP và chia Subnet
  • Download images Địa chỉ IP và chia Subnet
  • Download images Địa chỉ IP và chia Subnet

Địa
Chương 02
chỉ IP và chia subnet
MẠNG
MÁY
TÍNH
Tháng
09/2011
Nội
dung
1.
Giới
thiệu
2.
Địa
chỉ
IP
3.
Chia
subnet
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
2
Giới
thiệu
-
1
85 NĐC Q1
42/5 LTK Q10
227 NVC Q5
5 NTMK Q1
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Khái niệm liên quan đến địa chỉ IP và chia Subnet
775094.pdf
Kích thước: 1.13 mb
Lần tải: 0 lần
Download