SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỒNG THÁP
NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN
Ngày thi: 26/6/2012
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm)
a. Ca dao có câu:
“Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Câu ca dao trên liên quan đến phương châm hội thoại nào? Nêu nội dung của
phương châm hội thoại đó.
. Kể tên các thành phần biệt lập đã học. Hãy cho biết từ ngữ in đậm trong đoạn
trích sau là thành phần biệt lập gì?
“Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi
iến động chung là chiếc kim đồng hồ.”
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)
Câu 2: (3,0 điểm)
Suy nghĩ của em về vấn đề: Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của
chúng ta.
Câu 3: (5,0 điểm)
“... Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”
(Trích “Viếng lăng Bác”, Viễn Phương)
Cảm nhận suy nghĩ của em về ba khổ thơ trên. HẾT.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỒNG THÁP
NĂM HỌC 2012 - 2013
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
MÔN: NGỮ VĂN
(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)
I. Hướng dẫn chung
1. Giám khảo cần nắm vững hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí
sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
2. Do đặc trưng của môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận
dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
3. Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng
điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
II. Đáp án và thang điểm
Câu 1: (2,0 điểm)
Đáp án
Điểm
a. - Câu ca dao trên liên quan đến phương châm lịch sự.
0,5
- Nội dung của phương châm lịch sự: Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn
0,5
trọng người khác.
. - Các thành phần biệt lập:
0,5
+ Thành phần tình thái
+ Thành phần cảm thán
+ Thành phần gọi – đáp
+ Thành phần phụ chú
- Dường như: thành phần tình thái.
0,5
Câu 2: (3,0 điểm)
Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng để viết bài nghị luận xã hội (về một
sự việc, hiện tượng đời sống). Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, văn viết
mạch lạc, dùng từ chính xác. Chữ viết sạch đẹp, ít sai chính tả, ngữ pháp.
Đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau đây:
1. Dẫn dắt vào đề, nêu vấn đề nghị luận.
0,5
2. Giải thích:
0,5
- Môi trường là không khí, nguồn nước, đất đai, rừng cây...
- Bảo vệ môi trường là giữ cho không khí, nguồn nước trong sạch; khai
thác đất đai, rừng cây hợp lí...
3. Trình bày suy nghĩ:
- Nếu không bảo vệ môi trường thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị tổn hại
0,5
như thế nào? (Phá rừng sẽ sinh thiên tai; không khí, nguồn nước bị ô nhiễm
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe...).
- Phê phán thái độ vô trách nhiệm thờ ơ với việc bảo vệ môi trường.
0,5
- Đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường.
0,5
4. Khẳng định, liên hệ:
0,5
- Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
- Liên hệ.
1/2
Câu 3: (5,0 điểm)
Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng để viết bài văn nghị luận văn học (về
một đoạn thơ). Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, văn viết mạch lạc, giàu
cảm xúc. Chữ viết sạch đẹp, ít sai chính tả, ngữ pháp.
Đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau đây:
1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu được cảm nhận chung về đoạn trích.
1,0
2. Trình bày cảm nhận suy nghĩ về ba khổ thơ:
3,0
- Khổ thơ 1: Hình ảnh ẩn dụ “mặt trời, tràng hoa, bảy mươi chín mùa
xuân” ca ngợi công lao vĩ đại
và sự vĩnh hằng của Bác, thể hiện tấm lòng
thành kính của nhân dân, của nhà thơ đối với Bác.
- Khổ thơ 2: Hình ảnh ẩn dụ “vầng trăng, trời xanh” ca ngợi tâm hồn
cao đẹp, trong sáng của Bác và nỗi đau xót tột cùng trước sự thật Bác
không còn nữa.
- Khổ thơ 3: Điệp ngữ “muốn làm”, phép nhân hóa “cây tre trung hiếu”
ày tỏ tâm trạng của nhà thơ lưu luyến và mong muốn được ở mãi bên Bác.
3. Tổng hợp, đánh giá nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ:
1,0
- Giọng điệu thơ trang trọng, tha thiết, hình ảnh ẩn dụ độc đáo thể hiện
tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tác giả và của mọi người khi vào
lăng viếng Bác.
- Liên hệ.
-----------HẾT----------
2/2
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:18 PM


Để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 sắp tới, Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đồng Tháp năm học 2012 - 2013 môn Ngữ văn - Có đáp án.


Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn:


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 –2013

ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂNNgày thi: 26/06/2012
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2,0 điểm)


a. Ca dao có câu:


“Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”


Câu ca dao trên liên quan đến phương châm hội thoại nào? Nêu nội dung của phương châm hội thoại đó.


b. Kể tên các thành phần biệt lập đã học. Hãy cho biết từ ngữ in đậm trong đoạn trích sau là thành phần biệt lập gì?


“Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ.”


(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)


Câu 2: (3,0 điểm)


Suy nghĩ của em về vấn đề: Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.


Câu 3: (5,0 điểm)


“... Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...


Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!


Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”


(Trích “Viếng lăng Bác”, Viễn Phương)


Cảm nhận suy nghĩ của em về ba khổ thơ trên..pdf Dethi-L10-coso-2013-DongT ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Dethi-L10-coso-2013-DongT ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download