− :
+


x − y =1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỒNG THÁP
NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Ngày thi: 26/6/2012
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm)
a. Tìm các số là căn bậc hai của 36.
. Cho A =3−2
5
; B =3+ 2
5 . Tính A + B.
c. Rút gọn biểu thức sau: C =
x +1 4
x −3 x −9
1 (với x 0;x 9).
x 3
Câu 2: (1,5 điểm)
a. Giải hệ phương trình sau: 2x + y = 5
. Xác định hệ số b của hàm số y = 2x + b, biết khi x = 2 thì y = 3.
Câu 3: (1,5 điểm)
a. Cho hàm số y = ax2(a 0). Tìm hệ số a của hàm số, biết khi x = −1 thì y =1.
. Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = x + 2 có đồ thị là (d). Hãy xác định tọa
độ giao điểm của (P) và (d) bằng phương pháp đại số.
Câu 4: (2,0 điểm)
a. Cho phương trình x2 +5x +3= 0. (1)
a1. Tính biệt thức Δ(đenta) và cho biết số nghiệm của phương trình (1).
a2. Với x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1), dùng hệ thức Vi-ét để tính:
x1 + x2 ; x1.x2
. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B dài 100km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy
nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.
Câu 5: (3,0 điểm)
a. Cho tam giác MNP cân tại M, đường cao MH(H∈NP). Từ H kẻ HE MN(E∈MN).
a1. Biết MN = 25cm, HN = 15cm. Tính MH, ME.
a2. Đường thẳng đi qua E và song song với NP cắt cạnh MP tại F. Tứ giác NPFE là hình
gì? Vì sao?
. Cho tam giác ABC (AB ội tiếp đường tròn tâm O đường kính BC, vẽ AH vuông
góc với BC (H∈BC). Trên cung nhỏ AC lấy điểm D bất kì (D khác A và C), dây BD cắt AH
tại E.
1. Chứng minh tứ giác DEHC là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh AB2 = BE.BD. HẾT.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:11 PM


Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đồng Tháp - Môn Toán (năm học 2012 - 2013).


Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP


ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013


ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Ngày thi: 26/6/2012
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1: (2,0 điểm)


a. Tìm các số là căn bậc hai của 36.


b. Cho . Tính A + B.


c. Rút gọn biểu thức sau: 

Câu 2: (1,5 điểm)


a. Giải hệ phương trình sau: 

b. Xác định hệ số b của hàm số y = 2x + b, biết khi x = 2 thì y = 3.


Câu 3: (1,5 điểm)


a. Cho hàm số y = ax2 (a # 0) . Tìm hệ số a của hàm số, biết khi x = -1 thì y = 1.


b. Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = x + 2 có đồ thị là (d). Hãy xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phương pháp đại số.


Câu 4: (2,0 điểm)


a. Cho phương trình x2 + 5x + 3 = 0. (1)
- Tính biệt thức ∆ (đenta) và cho biết số nghiệm của phương trình (1).
- Với x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1), dùng hệ thức Vi-ét để tính: x1 + x2; x1.x2


b. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B dài 100km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.


Câu 5: (3,0 điểm)


a. Cho tam giác MNP cân tại M, đường cao MH(H thuộc NP) . Từ H kẻ HE vuông góc MN (E thuộc MN).
- Biết MN = 25cm, HN = 15cm. Tính MH, ME.
- Đường thẳng đi qua E và song song với NP cắt cạnh MP tại F. Tứ giác NPFE là hình gì? Vì sao?


b. Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính BC, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên cung nhỏ AC lấy điểm D bất kì (D khác A và C), dây BD cắt AH tại E.
- Chứng minh tứ giác DEHC là tứ giác nội tiếp.
- Chứng minh AB2 = BE.BD..pdf De_Toan_Coso_TS10_2012-20 ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf De_Toan_Coso_TS10_2012-20 ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download